19. marts 2018

Stigende optimisme

Stor interesse for PDAC

Stor tilfredshed med dette års deltagelse i PDAC,
fortæller Anders Læsøe fra Arctic Business Network.
Foto: Poloc
Priserne på råstoffer er generelt stigende. Det medfører stigende interesse for råstofindustrien, og det er baggrunden for, at den canadiske mine og efterforskningsmesse PDAC oplever en stigning i form af både både gæster og udstillere.

Det fortæller Andres Læsøe fra Arctic Business Network, der var en af de mange deltagere i den grønlandske delegation ved messen. Delegationsrejsen var som sædvanligt arrangeret i et samarbejde mellem Grønlands Erhverv, Arctic Cluster of Raw Materials, generalkonsulatet i Toronto samt Naalakkersuisut.

I forbindelse med delegationsrejsen fastslog Naalakkkersuisoq for blandt andet råstoffer, Mûte B. Egede, at der er gang i den grønlandske mineralefterforskning, og han glædede sig over udviklingen:

- Antallet af efterforskningslicenser til den kommende sæson er stigende, og så kan vi jo glæde os over både rubinprojektet, der er kommet i gang og Hudson-projektet, der starter produktionen i år, fortalte landsstyremedlemmet til Greenland Day på PDAC.

Departementet for Råstoffer havde arrangeret en geologi-session om formiddagen med generel gennemgang af Grønlands geologi og kendte mineral forekomster. Om eftermiddagen faciliterede Generalkonsulatet en ”business and investment session”, hvor der var inviteret gæstetalere om emnet.

Der har været stor tilfredshed fra grønlandsk side med dette års deltagelse i PDAC, konstaterer Anders Læsøe,

- Der er en stigende interesse i at deltage i det store messearrangement, og Departementet for Råstoffer fortæller, at de har haft en fin fremgang i trafikken på deres stand i år, fortæller Anders Læsøe.

Arctic Business Network inviterer til netværksmøde i Aalborg den 5. april, hvor Anders Læsøe fortæller mere om indtrykkene fra PDAC. Det foregår den 5. april. Mødet bliver gentaget på et senere tidspunkt i Nuuk.

Praktik i Thule

Fortsat praktikmuligheder i Thule

Praktikanter fra Qaanaaq ser nærmere på Thule-basen.
En af de cooleste - og helt bestemt koldeste - praktikophold overhovedet, mener den amerikanske ambassade i København, der netop har delt et opslag på Facebook, hvor man fortæller om praktik-mulighederne på Thule Air Base.

Ambassaden fortæller, at for et par uger siden var fem unge studerende fra Qaanaaq-skolen i Grønland en del af et ganske særligt praktikforløb. De fik mulighed for at være på arbejde med folk, der arbejder på Thulebasen. De mødtes med håndværkere og forskere, der arbejder på basen. Forløbet var en del af den igangværende indsats for at åbne basen for lokalsamfundet og give indblik i livet på basen og de typer job, som den tilbyder. For ældre studerende, der tager en erhvervsuddannelse, er der også indgået aftaler om lærlingeuddannelser med skoler i Grønland og Danmark.

Ambassadens meddelelse kommer kort tid efter, at kontrakten om civilarbejdet på Thule Air Base sidste efterår er overgået til Vectrus Services A/S, efter at kontrakten i årevis har ligget hos det dansk-grønlandske selskab Greenland Contractors.


Netværksmøde i Aalborg

Fokus på kompetencer

Royal Greenland har mange erfaringer med
at rekruttere og udvikle den grønlandske arbejdskraft.
Det kan man høre meget mere om på ABN's
netværksmøde torsdag den 22. marts.
I denne uge - den 22. marts - byder Arctic Business Network til et netværksmøde med et stærkt fokus på arbejdet med at rekruttere og udvikle den grønlandske arbejdskraft.

Mødet byder blandt andet på oplæg om Royal Greenlands arbejde på området, hvor man har mange initiativer i gang. Desuden bliver der et oplæg fra Peter Møller fra Marcod, der vil berette om brugen af netværk i rekrutterings- og udviklingsprocessen.

Mødet foregår hos Royal Greenland i Svenstrup ved Aalborg 22. marts kl. 16-18. På samme tidspunkt i Grønland, altså kl. 12 - 14 bliver der lejlighed til at mødes for de grønlandske netværksmedlemmer, som så kan følge med i arrangementet i Svenstrup via en videokonference. Lokaliteten for mødet i Nuuk er endnu ikke fastlagt, men interesserede kan kontakte Anders Læsøe på email anders@laesoe-consulting.dk.

14. marts 2018

24. april

Valgkampen i gang for alvor

Grønland skal til stemmeurnerne den 24. april.
På et ekstraordinært møde tirsdag formiddag har det grønlandske parlament, Inatsisartut,u efter ønske fra formanden for Naalakkersuisut besluttet, at nyvalg til parlamentet skal holdes den 24. april.

Hermed er den grønlandske valgkamp for alvor gået i gang.

Der bliver med stor sandsynlighed to nye partier på stemmesedlen denne gang, da både Samarbejdspartiet og Partii Nunatta Qitornai har meddelt, at de nu har afleveret det fornødne antal underskrifter til at stille op.

Partierne skal nu i gang med at lave kandidatlister. Fristen for at aflevere kandidatlisterne er tirsdag den den 3. april kl. 12.

13. marts 2018

Grønlændere foretrækker Nordjylland

Flere grønlændere i Danmark

Grønlændere i Nordjylland til nationaldag i Aalborg Zoo.
Grønlands Statistik har netop lavet en opgørelse, som viser, at der bor 16.370 grønlændere i Danmark.

Heraf bor 2.656 i Nordjylland, og det gør landsdelen til den mest populære blandt grønlænderne. Dog skarpt forfulgt af Østjylland med 2.530 og storkøbenhavn med 2.307.

Undersøgelsen viser også, at antallet af grønlændere i Danmark er stigende. Siden 2010 er antallet steget med næsten 2.000.

KNR har undersøgt tallene og fortæller, at væksten i grønlændere bosiddende i Danmark især sker blandt personer over 60 år, hvor antallet er blevet fordoblet de seneste ti år.
Grønlands statistik definerer grønlændere som personer, der er født i Grønland.

En god forretning

Rekordoverskud i grønlandsk mediehus

Mediehuset Sermitsiaq.AG nyder godt af den
 store økonomiske aktivitet i Grønland.
Mediehuset Sermitsiaq.AG kom ud af 2017 med et rekordoverskud efter skat på 5,473 millioner kroner, hvilket er en klar forbedring i forhold til 2016-resultatet på 4,279 millioner kroner.

- Resultatet er i høj grad påvirket af den økonomiske aktivitet i samfundet og dermed efterspørgslen efter arbejdskraft, hvilket har påvirket annoncesalget positivt. Mediehuset har i årets løb fortsat investeret i den redaktionelle, udvikling, ligesom der er tilført ekstra ressourcer for at sikre sideløbende udgivelse på såvel grønlandsk som dansk. Samtidig har mediehuset gennemført effektiviseringer/rationaliseringer på en række områder, skriver Sermitsiaq på sin hjemmeside.

- Der er i årets løb investeret i forbedring af hjemmesidens funktionalitet, nyt design samt udvikling af integrationen til den mobile platform. Antal sidevisninger udgjorde 30,6 millioner. Året før i 2016 var tallet 22,7 millioner. Omfanget af annoncering på nettet har også været stigende i forhold til sidste år, oplyses det.

Udviklingen i salget af de to printaviser har, som i resten af den vestlige verden, været faldende i forhold til 2016. Udviklingen i antallet af elektroniske abonnementer har derimod været stigende. Det samlede oplag for elektroniske abonnementer samt solgte printaviser udviser en stigning i forhold til 2016.

Billigere benzin

Polaroil sætter priserne ned

Lavere brændstofpriser i Grønland. Foto: Polaroil
Det grønlandske olieforsyningsselskab, Polaroil, sænker priserne fra den 10. marts på gasolie, petroleum og benzin med 45 øre pr. liter, så den grønlandske detailpris på benzin vil falde fra 4.95 kr. til 4.50 kr. pr. liter.

Desuden sænkes prisen på Jet A-1 (flybrændstof) også med 45 øre pr. liter fra 5,58 kr. til 5,13 kr. pr. liter.

Sænkning af brændstofpriserne svarer til en samlet årlig besparelse på ca. 58 mio. kr. for forbru-gerne. Prisnedsættelsen er den sjette i rækken siden september 2014, hvor verdensmarkedspriserne begyndte at falde. Det betyder at brændstofpriserne nu er faldet med 1,55 kr. pr. liter siden sommeren 2014, oplyser Polaroil i en pressemeddelelse.

Prisændringen skyldes hovedsageligt en billigere sikring af brændstofpriserne for 2018 i DKK og dermed lavere indkøbspriser på brændstof i forhold til 2017. Denne ændring består af en prisreduktion på indkøbspriserne i USD, samt et fald i USD/DKK kursen, forklarer olieforsyningsselskabet.

Fisk, fly og forfatning

Hvad handler det grønlandske valg om?

Kim Kielsen ønsker nyvalg til Inatsisartut.
Naalakkersuisut-formanden, Kim Kielsen, meddelte mandag, at han vil anmode Inatsisartut om at udskrive nyvalg til parlamentet til april. Valgdatoen bliver fastlagt på et møde den 13. marts. I den forbindelse har blog-redaktøren skrevet en analyse forud for valget til Nordjyske Stiftstidende den 12. marts. Vi bringer her artiklen i sin helhed.

Af Jesper Hansen

Den grønlandske selvstyre-formand Kim Kielsen er på sin egen stille og beskedne måde vokset betydeligt med opgaven, siden han tiltrådte i 2014. Samtidig er han styret fri af de mange skandalesager, der tidligere har sat sit præg på grønlandsk politik.

Sidste år trådte han alvorligt i karakter som landsfader, da tsunami-katastrofen ramte bygderne i Uummannaq-området, og det giver også respekt, at han sidste mandag valgte at udskrive nyvalg til det grønlandske landsting - Inatsisartut. Under alle omstændigheder skulle der være valg senest til november, så Kielsen forudså, at resten af året ville blive en lang valgkamp. Så er det bedre at få det overstået, mener Kielsen.

Selve valgdatoen afgøres først af Inatsisartut tirsdag, men med valgudskrivelsen bortfaldt to store lovforslag. Et forslag om ny fiskerilov og et forslag om at anlægge to nye storlufthavne i Ilulissat og Nuuk til erstatning for den hidtidige atlantlufthavn i Kangerlussuaq.

De to love bliver sikkert også de væsentligste temaer i valgkampen. Fiskerilovens intentioner er en spredning af kvoterne for at undgå det, man i Danmark kalder kvotekonger. Lovforslaget har affødt mange protester. Rederne mener, at det har karakter af ekspropriation - og senest har tidligere landstyreformand Lars Emil Johansen advaret mod loven, som han frygter vil give landskassen færre indtægter og flere udgifter.

Nye atlantlufthavne har længe stået højt på mange grønlænderes ønskeseddel. Det er Grønlands svar på Storebæltsbroen og har været diskuteret gennem flere årtier. Problemet er finansieringen, som det kniber med at få til at hænge sammen. Samtidig har både økonomer og erhvervsliv advaret mod byggerierne efter den foreliggende plan, som man frygter kan føre til en overophedning af økonomien. I forvejen har den grønlandske anlægssektor svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft.

Det kan næppe heller undgås, at forholdet til Danmark og Rigsfællesskabet bliver et stort tema i valgkampen. I øjeblikket arbejder en kommission med et udkast til en grønlandsk forfatning. Samtidig barsler det tidligere grønlandske landstyremedlem for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, med et nyt parti, Partii Nunatta Qitornai, med et stærkt nationalistisk program, blandt andet løsrivelse fra Danmark. Qujaukitsoq mangler i skrivende stund endnu 200 underskrifter, før det nye parti er opstillingsberettiget.

Udover fiskeriet, lufthavnene og forholdet til Danmark kan det også forventes, at valgkampen vil handle om fattigdomsproblemerne, det store behov for boligrenovering og en udflytning af institutioner fra Nuuk til byerne ude på kysten.

Valgkampen vil foregå mellem de to store partier i den nuværende regeringskoalition, det socialdemokratiske Siumut med 13 ud af Inatsisartuts 31 pladser og det venstreorienterede Inuit Ataqatigiit med 11 pladser i parlamentet. Regeringskoalitionen består desuden af det lille Partii Naleraq, der er stiftet af tidligere Siumut-landsstyreformand Hans Enoksen. Alle iagttagere er enig om, at posten som formand for Naalakkersuisut enten vil forblive hos Kim Kielsen eller gå til formanden for Inuit Ataqatigiit, Sara Olsvig.

Oppositionen udgøres af det socialliberale parti Demokraterne, der står forholdsvis stærkt i Nuuk-området samt det traditionelt danskvenlige, liberale parti, Atassut, der siden valget i 2014 har mistet alle sine pladser i Inatsisartut. Herudover kæmper så Vittus Qujaukitsoq for at nå at samle underskrifter inden valget. Det samme gælder de to tidligere medlemmer af Demokraterne, Michael Rosing og Tillie Martinussen, der samler underskrifter til et nyt liberalt parti, Samarbejdspartiet.

De grønlandske partier har endnu ikke offentliggjort kandidatlisterne til det kommende valg, men Siumut satser blandt andet på borgmester-effekten. Den tidligere borgmester i Grønlands næststørste by, Sisimiut, har meddelt, at han stiller op for Siumut. Han er kendt som modstander af lufthavnsplanerne. I nord i Ilulissat overvejer tidligere borgmester Ole Dorph stadig sit kandidatur, hvorimod i syd den tidligere Qaqortoq-borgmester Jørgen Wæver Johansen opfordrer vælgerne til at støtte hans kone, Siumut-politikeren Vivian Motzfeldt, der er formand for den grønlandske forfatningskommission.

Grønlandsk politik er ofte ganske uforudsigelig. På nuværende tidspunkt er det svært at spå om resultatet, men en ting er sikkert. Debatten bliver benhård og bramfri. Heldigvis besidder de grønlandske vælgere også tilgivelsens nådegave, så selv alvorlige fodfejl bliver tilgivet. Det er det, der gør grønlandsk politik så spændende.

5. marts 2018

Grønlandsk byggeskik under lup

Storstilet forskningsprojekt skal kortlægge det grønlandske byggeri

Hvert årti har haft sin byggestil i Grønland. Her er
det Store Slette i Nuuk fra halvfjerserne, som er et
af de byggerier, der nu skal under forskernes lup.
 Foto: Tove Lading
Større viden om arktisk byggeri er nødvendig, hvis vi skal blive bedre til at bygge boliger under ekstreme forhold. Derfor går DTU Byg nu i gang med at undersøge og evaluere udvalgte boligtyper i Grønland i et fireårigt forskningsprojekt. Forskningsprojektet skal give en bedre forståelse af sammenhængen mellem det arktiske klima og grønlandsk byggeskik.

- Vi kan godt måle os frem til resultater, men et andet relevant spørgsmål er, hvad folk synes om at bo i husene. Vi er meget interesserede i at få en bedre forståelse af, hvordan byggeri i bred forstand påvirkes af de ekstreme forhold i Arktis. Det gælder klimaet, men også kulturen og det, vi kalder ødrift – at de små samfund reelt fungerer som øer. Det viser sig blandt andet i vanskelige logistiske forhold, men dækker meget mere end det, siger Tove Lading, som er lektor på DTU Byg og leder af projektet.

Projektet har et bredt fokus, fra bygningskonstruktion, energi og indeklima over byggeproces og bæredygtighed til arkitektur og brugertilfredshed. Den nye viden, der bliver opsamlet gennem projektet, vil også være relevant andre steder på kloden med ekstremt klima og ødrift. Derudover vil resultaterne kunne bidrage til bedre og mere sikre byggetekniske løsninger i dansk byggeri.

Historisk set er den grønlandske boligmasse meget ny. Hvor en stor andel af den danske boligmasse er mere end 100 år gammel, er der i Grønland stort set ingen boliger, der er bygget før 1950. Samtidig er næsten alle boliger i Grønland typehuse og standardprojekter; der er kun meget få individuelt designede boliger. Derfor er grønlandske boliger velegnede som forskningsobjekt.

Byggeskikken og byggeteknikken er i konstant udvikling. Hvert årti har budt på sine bygningstyper og sine konstruktionsprincipper – og dermed også på sine fejl og erfaringer, som man sjældent har nået at opsamle og evaluere, før byggeriet har bevæget sig i en ny retning.

- Der er i Grønland en stor viden om byggeri under arktiske forhold, men en del af den er forankret hos enkeltpersoner, og den er ikke systematisk opsamlet og valideret. Derfor kan det være svært at få den eksisterende viden gjort tilgængelig for byggebranchen i Grønland, og det skal projektet råde bod på gennem en systematisk undersøgelse af de typiske boliger, forklarer Tove Lading.

Det er en viden, der også skal bruges i uddannelsen af de arktiske ingeniører. Ekstremt klima stiller særlige krav til byggeri Klimaet er en byggeteknisk udfordring, som ikke er til at komme uden om i Arktis. Det er dog ikke kulden i sig selv, der er det vanskeligste. Det er derimod kombinationen af stærk vind, nedbør og store udsving i temperaturer ved skift mellem frost og tø, som ofte giver problemer. Ophobning af is på tagene og sne omkring bygningerne giver risiko for skader og gør adgangen til og omkring bygningerne vanskelig. Dertil kommer dårligt indeklima, som er et udbredt problem i Grønland.

Byggeri i arktiske egne kræver grundig og detaljeret planlægning. Materialer, komponenter og mennesker skal bringes ind med skib eller fly, og specialkompetencer og rådgivning kan være langt væk.

DTU’s forskningsdekan, Katrine Krogh Andersen, ser projektet som en naturlig del af DTU’s arktiske satsning. Hun fremhæver, at projektet kan få stor betydning, ikke kun for Grønland og Arktis, men også for andre områder i verden med ekstreme klimatiske og logistiske udfordringer.

- Den arktiske forskning får stor betydning i årene fremover, ikke mindst i balancen mellem bæredygtighed og den stigende fokus på mulighederne for at udnytte de rige ressourcer i Arktis. Det er et følsomt miljø med ekstreme udfordringer, og derfor er det vigtigt, at vi forstår forholdene optimalt og tilpasser løsningerne. Det kræver forskning. I takt med klimaforandringerne bliver behovet for denne særlige viden stadigt større, både i Arktis og andre steder på kloden med ekstremt klima. På DTU vil vi yde vores bidrag til at kortlægge denne viden og finde de tekniske løsninger, siger Katrine Krogh Andersen.

DTU Byg har indtil videre rejst 12,2 mio. kroner til forskningsprojektet om arktisk byggeri. Heraf kommer 6,5 mio. kroner i egenfinansiering fra DTU, mens 3,4 mio. kroner kommer fra grønlandske kommuner og Selvstyret. Derudover støtter Knud Højgaards Fond projektet med 1,5 mio. kroner og A.P. Møller Fonden med 0,8 mio. kroner. Projektet gennemføres i samarbejde med Aalborg Universitet, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Kunstakademiets Arkitektskole og Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet) og i dialog med byggebranchen og myndighederne i Grønland.

Hvid cement uden CO2

Stor miljøgevinst

Hudson Resources planlægger at begynde udvindingen
 af grønlandsk anorthosit i år. Det vil ske i et åbent
brud nær Kangerlussuaq. Foto: Hudson Resources
Hudson Resources har netop offentliggjort, at det er lykkedes at fremstille CO2-fri hvidt cement ved hjælp af anorthosit af den type, som selskabet planlægger at begynde produktionen af i år ved Kangerlussuaq.

Selskabet har arbejdet i flere år på at udvikle den CO2-fri cement, der betragtes som et miljømæssigt stort fremskridt. I dag står cementindustrien for fem procent af den totale mængde af menneskeskabt CO2, oplyser Hudson Resources på selskabets hjemmeside.

På et møde for nylig for de studerende på Artek og KTI's råstofskole i Sisimiut fortalte Jim Cambon, Executive VP, Hudson Resources Inc om de mange fordele ved hvidt cement fremstillet af anorthosit fra Kangerlussuaq.

Blandt andet bliver den hvide cement stærkere ved opvarmning og er samtidig ikke varmeledende. Det er en af grundene til, at NASA har kontaktet Hudson Resources i forbindelse med, at det amerikanske rumagentur skal bygge en ny affyringsrampe. En affyringsrampes overflade skal kunne modstå raketudstødnings-varme på 2760 graders Celcius, overfladen skal forblive intakt i mindst 10 minutter, og skal kunne varmeisolere så affyringsrampens stålkonstruktioner ikke opvarmes over 65.5 grader.

Udover at indgå i produktionen af hvid cement bliver anorthosit også brugt som komponent i glasfiber og maling, hvor det erstatter kaolin og i aluminium, hvor det erstatter bauxit.

Hammerslag

Grønlandske rubiner solgt på Bruun Rasmussen

For 85.000 kroner grønlandske rubiner.
Foto: Bruun Rasmussen
Hammerslaget lød på 85.000 kroner, da det kendte auktionsfirma Bruun Rasmussen i sidste uge solgte et smykkesæt med grønlandske rubiner. Det var første gang, auktionsfirmaet solgte grønlandske rubiner.

Rubinerne er udvundet fra minen Aappaluttoq syd for Nuuk og indgår i det imponerende smykkesæt ”La Nina”. Rubinerne i ”La Nina”-smykkesættet stammer fra den første prøveboring i Aappaluttoq syd for Qeqertarsuatsiaat og er blevet indfattet hos en juveler i Vancouver.

Smykkesættet består af en halskæde og et par ørestikker, der er prydet med talrige facetslebne rubiner og safirer i røde og pink nuancer. Ædelstenene i Aappaluttoq blev oprindeligt opdaget tilbage i 1960’erne af GEUS (Geological Survey of Denmark and Greenland), hvor man anslog, at rubinerne var blandt verdens ældste.

Vurderingsprisen var sat til mellem 75.000 og 100.000 kroner - og hammerslaget levede dermed op til vurderingen af de smukke grønlandske smykkesten.

26. februar 2018

Velbesøgt netværksmøde

Bred debat

Der var en god stemning ved
 årets første netværksmøde i Nuuk
.
Arctic Business Network har taget hul på 2018-programmet. Det skete med et velbesøgt netværksmøde i Nuuk, hvor deltagerne besøgte Asiaq og hørte om de grønlandske forundersøgelser og satte fokus på den arktiske dagsorden.

Debatten kom vidt omkring - og man diskuterede blandt andet den kommende PDAC, hvor Grønland endnu en gang vil være stærkt repræsenteret, og også det kommende topmøde for at fejre Ilulissat-deklarationes 10 års dag blev diskuteret.

Desuden blev der lejlighed til at høre et oplæg om det kommende ABN-arrangement i Aalborg den 22. marts, hvor blandt andre Jens K. Lyberth fra Royal Greenland vil fortælle om virksomhedens arbejde med udviklingen af grønlandske kompetencer,

Der var stor interesse for det kommende møde, og man blev enig om at finde et lokale, så man via Skype kan følge mødet i Nuuk.

Netværksmødet i Nuuk var årets første møde i det ambitiøse 2018-program for Arctic Business Network, som kan downloades her.

Topmøde i Ilulissat

Deklaration fejres med maner

De ikoniske isfjelde ved Ilulissat bliver
endnu en gang rammen om et arktisk topmøde.
Der er lagt op til lidt af et topmøde i Arktis, når Naalakkersuisut og den danske regering inviterer til Ilulissat-deklarationens ti års fødselsdag i Ilulissat med udsigt til byens ikoniske isfjelde.

Det er til maj ti år siden, at den daværende landsstyreformand Hans Enoksen og den danske udenrigsminister Per Stig Møller tog initiativ til Ilulissat-deklarationen, der fastslår Kongeriget Danmarks ret til Polhavet sammen med USA, Canada, Rusland og Norge. Det er den gruppe af lande, som ofte omtales som kystlinjestaterne eller de fem i modsætning til de otte, som er medlemmerne af Arktisk Råd, det vil sige desuden Sverige, Finland og Island.

Ilulissat-deklarationen fastslår, at stridigheder mellem de fem om grænsedragningerne i polhavet skal ske efter reglerne i FN's havretskonvention. Deklarationen satte i sin tid en prop i de daværende diskussioner om, hvorvidt Arktis skulle reguleres gennem en særlig traktat på samme måde, som det er sket i Antarktis.

De kan ikke komme på tale, for i modsætning til Antarktis er de arktiske territorier hjemsted for mennesker og folk, der har levet her gennem generationer, mener de fem lande.

Til fejringen af Ilulissat-deklarationens 10 års fødselsdag er blandt andre inviteret den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson og hans russiske kollega Sergej Lavrov.

Et studie med muligheder

Et universitetsstudium for de rejselystne

Arktiske Studier ved Aalborg Universitet er en uddannelse
 med mange muligheder for den rejselystne studerende,
 der helt sikkert kommer til at stifte bekendtskab
med det flotte nordlys.
Den første marts er der deadline for at søge ind på Arktiske studier ved Aalborg Universitet. Det er et studie med mange muligheder, fortæller universitetet i en pressemeddelelse.

Universitetet har snakket med en række tidligere studerende, og en af dem, Verena Huppert, fortæller, at der var interessen for det ukendte, som gjorde hende interesseret i de arktiske studier.

- Underviserne er stærkt motiverede, og de forstår at inddrage de studerende i forskningen, mener Huppert, der efter sin kandidatgrad er fortsat som PhD, hvor hun i samarbejde med blandt andre Grønlands Erhverv, Kommuniqarfik Sermersooq og Arctic Consensus undersøger, hvad man kan gøre for at styrke kompetenceniveauet i den grønlandske arbejdskraft. Hun bor i dag i den grønlandske hovedstad Nuuk.

En anden af de studerende på arktiske studier er Maiken Ann Høirup, der har set lyset - nordlyset vel at mærke - og har undersøgt dette i et turistmæssigt perspektiv højt mod nord i Tromsø. Studiet bragte hende også til Yellowknife i Canada.

Man kan læse mere om de arktiske studier på Aalborg Universitets hjemmeside, men det er med at tage en hurtig beslutning, for deadline er som sagt 1. marts.

20. februar 2018

Netværksmøde i Nuuk

Virksomhedsbesøg

ABN besøger Asiaq, der blandt andet
 holder øje med det grønlandske vejr.
Nu tager Arctic Business Network hul på 2018-aktiviteterne. Det sker med et virksomhedsbesøg på Asiaq i Nuuk, hvor deltagerne både kan høre mere om virksomheden og også ABN's aktiviteter det kommende år.

Det er Anders Læsøe fra ABN's netværksledelse, der byder inden for hos Asiaq, der er hans daglige arbejdsplads. Asiaq, Grønlands Forundersøgelser, udfører opgaver inden for kortlægning, geografisk information, vandressourcer, klima, aktuelt vejr, miljø samt landmåling og geoteknik. Lokalt i Grønland er virksomheden nok mest kendt for sin overvågning af vejret - og de fleste grønlændere tjekker lige observationerne på Asiaqs hjemmeside, inden turen går i fjeldet eller til søs.

På programmet står også den netop offentliggjorte Arctic Business Analysis og der vil også blive en orientering om de planlagte grønlandske aktiviteter på verdens største råstofkonference, PDAC i Toronto, der løber af stabelen den 3. til 7. marts.

Netværksmødet foregår torsdag den 22. februar kl. 16.15 på Qatserisut 8 (Mestervej 8) – Den gamle GTO bygning over for Brandstationen. Tilmelding til mødet kan som altid ske på contact@arcticbusinessnetwork.com.

Penge til grønlandske børn

Fodboldpenge til velgørenhed

Grønlandske børn får nu glæde af nordjysk fodbold.
Det blev foreningen Grønlandske Børn, der efter en afstemning på nettet blev valgt som modtager af Hele Nordjyllands Håndsrækning i foråret 2018. Det betyder helt konkret, at foreningen modtager to kroner pr. tilskuer til den nordjyske fodboldklub AaB's hjemmekampe i Aalborg.

Foreningen Grønlandske Børn arbejder for at sikre, at alle grønlandske børn og unge bosiddende i enten Grønland eller Danmark, får en tryg barndom som grundlag for et godt voksenliv. Foreningen har eksisteret siden 1924 og har Hendes Majestæt dronning Margrethe 2. som protektor.

Jeppe Bülow Sørensen, teamleder for Foreningen Grønlandske Børn i Aalborg, er glad for håndsrækningen fra den nordjyske boldklub:

- En del af vores arbejde er projektet SISI, der retter sig mod en særligt udsat gruppe i Danmark, nemlig grønlandske børn anbragt uden for eget hjem i danske plejefamilier eller på institution.

- SISI er grønlandsk og betyder ”hule”, og projektets fornemmeste opgave er at give disse børn et frirum, hvor de får lov at udforske deres grønlandske baggrund og samtidig hjælpe dem med at forstå og acceptere, at de er anbragt.

- Når børnene bliver spurgt, hvad Sisi betyder for dem, er noget af det, de siger, at ”det er et trygt og dejligt sted, ”det er et sted hvor man kan være sig selv” og ”vi gør det hyggeligt for hinanden”.

- Vi håber med hjælp fra Hele Nordjyllands Håndsrækning, at vi med projektet kan sende nogen af de anbragte børn afsted på en sommercamp på Grønland, ligesom vi også har en plan om at sende nogle af de større børn, vi arbejder med i Aalborg på en tur i efterårsferien, da mange af dem kommer fra familier uden ret mange midler, afrunder Jeppe Bülow Sørensen.

Læs mere om Hele Nordjyllands Håndsrækning.

Greenland Day

PDAC-tid

Fra den grønlandske råstofudvindings
barndom: Kryolit-bruddet i Ivittut.
Tiden nærmer sig for verdens største råstofmesse og -konference, PDAC, i Toronto, der finder sted 3. - 7. marts.

Traditionen tro deltagerer en større delegation af erhvervsfolk fra Grønland i konferencen, hvor der blnadt andet bliver delt "Michelin-stjerner" ud til råstoflandene alt efter, hvor attraktive de er for investorer.

Den grønlanske regering, Naalakkersuisut, står bag det årligt tilbagevendende arrangement, Greenland Day, hvor investorer og prospektorer kan høre mere om Grønland og mulighederne for et grønlandsk råstofeventyr. Det hele slutter i lighed med tidligere år med en reception.

Hvis man er interesseret i Greenland Day, kan hele programmet læses her.

Blandt deltagerne i årets PDAC er også Anders Læsøe fra Arctic Business Networks ledelse. Han vil til april viderebringe oplevelserne fra messen på netværksmøder i Aalborg og Nuuk.

Arktiske strategier

Norddansk dialog om Arktis

Arctic Consensus tager et overblik
over de arktiske strategier.
Nu fortsætter Arctic Consensus sin møderække med overskriften North Denmark Arctic Dialoque. Det sker på et møde på Aalborg Universitet den 27. februar.

Her bliver der stillet skarpt på den lange række af arktiske strategier, som omgiver os - og man vil især fokusere  på EU, der i lighed med mange andre aktører søger indflydelse i Arktis med en bæredygtighedsstrategi.

Oplægsholderne bliver Frej Sorento Dichmann fra Uddannnelses- og Forskningsministeriet samt Ulrik Pram fra Aalborg Universitet. Moderator er Mikkel Underlin Øatergaard, der tidligere var ansat i Arctic Consensus, men som nu er forskningsassistent på Aalborg Universitet.

Man kan læse mere om arrangementet på Arctic Consensus hjemmeside.

15. februar 2018

Flere gæstearbejdere til Royal Greenland

Både sæsonarbejdere og fastansatte

Royal Greenland har god erfaring med
 kinesiske gæstearbejdere. Her hygger kineserne sig med
 grønlandske kolleger i kantinen i Maniitsoq.
Foto: Royal Greenland
Royal Greenland venter i øjeblikket på godkendelse til opholds-og arbejdstilladelse til i alt 27 nye medarbejdere fra udlandet. De nye udenlandske medarbejdere skal arbejde på Royal Greenlands fabrikker i Tasiusaq, Ilulissat, Sisimiut og Maniitsoq. De 27, hvoraf de 18 er fra Kina og ni fra Filippinerne, kommer til Grønland i april, fortæller Royal Greenland på sin hjemmeside.

 - Vi henter arbejdskraft fra udlandet, fordi vi ikke kan skaffe nok stabil lokal arbejdskraft fra Grønland, siger Koncern HR Chef i Royal Greenland, Søren Olsen Damgaard, der også siger, at Royal Greenland nu venter på arbejds-og opholdstilladelser til de nye medarbejdere.

- Vi har fået en godkendelse fra Avannaata Kommune og Qeqqata Kommunea til at hente udenlandsk arbejdskraft på 27 personer. Vi venter nu på godkendelse fra Udlændingestyrelsen på arbejds- og opholdstilladelse til vore nye medarbejdere.

De nye medarbejdere skal arbejde på fabrikkerne i Tasiusaq, Ilulissat, Sisimiut og Maniitsoq. 13 af de nye medarbejdere skal arbejde i højsæsonen 2018, imens 14 af de nye medarbejdere skal blive i Grønland og arbejde i to år.

- Fire filippinere der skal arbejde i Royal Greenlands anlæg i Tasiusaq, skal fastansættes på to års kontrakter. Det sammen skal fem fra Kina og fem fra Filippinerne der skal arbejde i Ilulissat. Resten på fem fra Kina der skal arbejde i Sisimiut, og otte fra Kina der skal arbejde i Maniitsoq, skal arbejde i højsæsonen fra april til december 2018, siger Søren Olsen Damgaard.

Men, det er ikke kun fra udlandet at Royal Greenland skal hente arbejdskraft til de nævnte fabrikker. - Vi skal finde så mange nye medarbejdere som muligt fra det øvrige Grønland, hvoraf de fem skal arbejde i Sisimiut og fem i Maniitsoq i højsæsonen fra april til december 2018, siger Søren Olsen Damgaard, og fortsætter:

 - Udover de to nævnte byer får vi ligeledes behov for at ansætte rigtigt mange sæsonarbejdere fra Grønland til andre fabrikker i den kommende sæson. Blandt andet vil vi gøre en større indsats for at finde mange ledige potentielle medarbejdere fra Tasiilaq og øvrige Østkysten.

 Royal Greenland har i forvejen ansat 36 kinesiske medarbejdere der arbejder på fabrikkerne i Maniitsoq, Ilulissat og Uummannaq. De 36 der ankom i foråret 2017 er alle ansat på toårige kontrakter.

Færøsk økonomi boomer

Færøerne slår Danmark på BNP

Fart på den færøske økonomi. Foto: Wikipedia
Der er gang i økonomien på Færøerne. Faktisk går det så godt, at det færøske BNP pr indbygger er højere end det danske.

Det fortæller Rigsombudsmanden på Færøerne i sin seneste indberetning til Statsministeriet. Rigsombudsmand Lene Moyell Johansen skriver blandt andet:

"Efter flere år med markant vækst på Færøerne er BNP pr. indbygger nu over 370.000 kr. og dermed højere end i Danmark." Det danske BNP var i 2016 på godt 320.000 kroner pr indbygger.

Lene Moyell Johansen konstaterer:

"Færøerne har for femte år i træk markant økonomisk fremgang. Væksten har især været drevet af stigende eksport af fiskeprodukter. Ledigheden er aktuelt meget lav. Der ventes et betydeligt offentligt overskud i 2017". Det er gode takter, men slangen lurer i paradiset, mener Rigsombudsmanden:

"Der er fortsat udsigt til et øget offentligt udgiftspres de kommende mange år, hvor antallet af ældre vil stige mærkbart. Landsstyret er bevidst om udfordringen og har (...)udarbejdet et forslag til en pensionsreform, der vil bidrage til en forbedring af den finanspolitiske holdbarhed.”

12. februar 2018

Store forretningsmuligheder i Arktis

Bioøkonomi og den kreative sektor som arktiske vækstområder

Formanden for Arktisk Økonomisk Råd,
Tero Vauraste, glæder sig over ny rapport.
Der er store forretningsmuligheder i Arktis. Det fastslår Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Nordisk Ministerråd, efter at rådet i samarbejde med Arktisk Økonomisk Råd har offentliggjort en større analyse af forretningsmulighederne i Arktis.

Analysen består af fire rapporter, der undersøger mulighederne for både iværksættere og etablerede virksomheder inden for områderne bioøkonomi, kreativ og kulturel industri, iværksætteri og innovation samt OPP. Især inden for bioøkonomien og den kreativ/kulturelle industri synes der at være store muligheder, påpeger Høybråten.

"The Arctic Business Analysis" er lavet for at højne og kvalificere kendskabet til det arktiske forretningsmiljø Målet er både at støtte eksisterende virksomheder og skabe muligheder for nye.

- Rapporten er tænkt som en guideline, der både undersøger, hvad der virker og hvilke hindringer, der er for handel i Arktis, siger Tero Vauraste fra Finland, der er formand for Arktisk Økonomisk Råd.

Vauraste mener, at den nye rapport er et vigtigt redskab for at sikre fortsat økonomisk og forretningsmæssig udvikling i Arktis.

Rapportens fire dele kan downloades fra Arctic Economic Councils hjemmeside.

Ny eksportmulighed: Tugtupit

Internationale eksperter begejstret for tugtupit

Internationale eksperter spår tugtupit
store muligheder. Foto: Wikipedia
Den grønlandske halvædelsten, Tugtupit, vakte forrige uge begejstring på den internationale smykkestensmesse, Tucson Gem Shows, der blev gennemført i Tucson, USA.

Fra Grønland deltog tre deltagere, der fik set på mange forskellige mineraler og smykkesten, både i rå og sleben form. På smykkestensmessen er der god mulighed for at se smykkesten i forskellige kvaliteter, og repræsentanterne fik derigennem et indtryk af de forskellige prisniveauer. Repræsentanterne fik også set fantastisk flotte krystaller samt udstyr til smykkestensproduktion. Generelt har smykkestensmessen været kilde til en masse inspiration.

Nuummi Ujaqqerituut Peqatigiiffiat og Foreningen af 16. August havde medbragt eksempler på slebne smykkesten af tugtupit i høj kvalitet. De facetslebne smykkesten af tugtupit er slebet af forskellige lokale slibere i Grønland. De halvgennemsigtige til gennemsigtige smykkesten af tugtupit blev vist til mulige købere samt til eksperter i forskellige internationale smykkestensorganisationer.

De internationale eksperter i smykkesten er alle begejstrede over at se tugtupit af en kvalitet, som er velegnet til facetslibning. En stor del af baggrunden for eksperternes begejstring skyldes den høje standard af facetslibning, som de lokale grønlandske slibere har udført.

Eksperterne spår den gennemsigtige tugtupit en stor international fremtid i lighed med andre internationalt eftertragtede smykkesten. Interessen for den gennemsigtige til halvgennemsigtige tugtupit vil samtidig kunne forøge interessen for den ikke gennemsigtige tugtupit, der i mange år er blevet produceret som smykkesten her i Grønland.

Før højkvalitets tugtupit får sit internationale gennembrud forudsætter det dog, at der laves et stort stykke forarbejde. Dette omfatter blandt andet en ressourcemæssig undersøgelse af tugtupit samt en stor markedsføringsindsats.

 Når de tre deltagere er vendt hjem fra deres rejse venter skrivebordsarbejdet. Rejsen skal munde ud i en rapport, hvor de deler deres viden fra smykkestensmessen med andre småskala rettighedshavere. Rapporten vil blive gjort tilgængelig for alle, skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Tugtupit findes i det sydlige Grønland. Desuden er der forekomster i Quebec og på Kola-halvøen.

6. februar 2018

SAR-aftale forlænget

Fortsat redningshelikoptere i Grønland

Forsvaret kan fortsat råde over S-61 til SAR.
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Air Greenland har forlænget det nuværende SAR- helikopterberedskab i Grønland til den 31. december 2018. Dermed råder Arktisk Kommando også over SAR-helikopteren i 2018.

- Arktisk Kommando har et godt og positivt samarbejde med Air Greenland om helikopterberedskabet i Grønland. Dette kom bl.a. til udtryk under redningsindsatsen i forbindelse med oversvømmelsen i Nuugaatsiaq, siger chefen for Arktisk Kommando, generalmajor Kim Jesper Jørgensen.

Indholdet af aftalen gældende for perioden 1. januar 2016 til og med 31. december 2017 er derfor forlænget på et år uden yderligere ændringer. Det civile SAR beredskab består af en dedikeret S-61 helikopter med base i Kangerlussuaq, som er standby 24 timer i døgnet, 7 dage i ugen alle årets 365 dage. S-61'eren er suppleret med en Bell 212 helikopter med base i Qaqortoq, som er standby 8 timer i døgnet, mandag til og med lørdag og hele året.

Begge helikoptere er udstyret med et hoist system, der muliggør evakueringer fra havoverfladen, skibe/joller, fra dybe kløfter og fra ufremkommelige fjeldtoppe. Besætningen, som typisk består af to piloter, en mekaniker plus en hoist operatør, skal ved et udkald kunne mobiliseres på maksimum en time.

Støtte til samarbejde

Kolde kontanter fra NORA

NORA støtter blandt andet et
samarbejdsprojekt om kystkultur.
Nordisk Atlantsamarbejde (NORA) ønsker at styrke samarbejdet i Nordatlanten. Derfor bevilger NORA to gange om året støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande: Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge.

Næste ansøgningsfrist er den 5. marts 2018. Ansøgere til projektstøtte opfordres til at indsende ansøgning om støtte til projekter, der involverer partnere fra to eller flere af NORA-regionens medlemslande.

NORAs støtte kan maksimalt være på DKK 500.000 pr. år i op til tre år. . De aktuelle ansøgninger skal bygge på de prioriterede områder i NORAs nye strategiprogram 2017-2020. Den overordnede målsætning for strategien 2017-2020 er at bidrage aktivt til, at Nordatlanten og Arktis skal være et godt sted at leve og arbejde i.

NORA vil især arbejde på to felter, hvor målsætningerne er:
-  At bidrage til at diversificere regionens økonomier med innovative løsninger, og
- At bidrage til bæredygtig udvikling af samfundene i Nordatlanten på prioriterede områder.

Læs mere på NORAS hjemmeside.

Overblik fra rummet

Det danske forsvar opsender arktisk overvågningssatellit 

Den lille satellit, Ulloriaq, giver forsvaret
overblik over Arktis. Foto: GomSpace
Fredag 2. februar klokken 8.51 trådte det danske forsvar ind i rumalderen, da en lille satellit  blev sendt af sted med en kinesisk løfteraket fra Gobiørkenen i Kina.
Satellitten skal bruges til at overvåge Kongeriget Danmarks vidtstrakte og øde områder ved Grønland og Nordpolen.

Satellitten er udviklet af forskere fra Danmarks Tekniske Universitet og virksomheden GomSpace i Aalborg, og den er bygget til at overvåge skibs- og flytrafikken i Arktis. Det sker ved hjælp af radiomodtagere, der kan opfange positionssignaler fra skibe og fly. Herudover sidder der også et kamera på satellitten, som kan tage billeder af Arktis, når vejret er klart.

Den nye satellit udelukkende skal bruges til civile og ikke til militære formål.

- Arktisk Kommando har ansvaret, hvis der skal foretages eftersøgning og redning i Arktis. Det kan for eksempel være, hvis der sker en ulykke, eller hvis et skib pludselig har olieudslip til miljøet. I den slags tilfælde har vi brug for at vide, hvor skibe og fly er, så vi kan træde til, siger Charlotte Wiin Havsteen fra Forsvaretsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse.

Havsteen lægger vægt på, at den nye satellit vil blive en stor hjælp for SAR-samarbejdet i Arktisk Råd:

- Det er ikke en militær satellit. Den skal kun hjælpe med Forsvarets civilrelaterede opgaver. Vi har et samarbejde med Rusland og andre lande i Arktis, så hvis der sker et uheld i området, samarbejder vi med de arktiske nationer.

Den ny satellit er lillebitte: Kun 10 x 20 x 30 centimeter - omtrent som et ringbing. Satellitten er døbt Ulloriaq, der på grønlandsk betyder "lille stjerne".

29. januar 2018

Flere grønlandske værnepligtige

Nyt forsvarsforlig

Forsvarsforliget medfører flere grønlandske værnepligtige
 og praktikmuligheder i Arktisk Kommando.
Foto: Søværnet
Den danske regering offentliggjorde søndag et nyt forsvarsforlig for perioden 2018-2023. Forliget indebærer flere ressourcer til forsvaret - blandt andet til at styrke cybersikkerheden og dansk deltagelse i internationale operationer. Forliget er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Forliget lægger op til en fortsættelse af Arktis-aftalen fra december 2016, der styrkede overvågning, kommando, kontrol og kommunikation samt de operative indsatser i Arktis.

I forliget slås det fast, at Arktis og Grønland er en central del af Rigsfællesskabet, og klimaforandringer og den forøgede aktivitet i Arktis nødvendiggør en øget tilstedeværelse og overvågning. Samtidig er det en prioritet at fastholde Arktis som et lavspændingsområde.

Udover videreførelsen af aftalen fra 2016 rummer forliget følgende elementer i Arktis:

▪ at afsætte ressourcer til forureningsbekæmpelse i de grønlandske farvande samt til oprydning efter tidligere amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

▪ at styrke mulighederne for grønlandske unge til at aftjene værnepligt i Danmark og på Søværnets skibe i Nordatlanten.

▪ at tilbyde grønlandske 9. klasseelever at komme i erhvervspraktik i regi af Arktisk Kommando.

I en pressemeddelelse glæder det grønlandske folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen sig over forliget:

- Arbejdet for at sikre et mere grønlandsk forsvar har nu båret frugt, da forliget har som mål at oprette en ny beredskabsuddannelse i Grønland. Der er med aftalen sikret nye uddannelsesmuligheder i Grønland. Det glæder mig. For både det grønlandske samfund og for Forsvaret er det godt, at der nu åbnes op for en større inddragelse af grønlændere i Forsvarets opgaveløsning. siger Aaja Chemnitz Larsen om den nye forligsaftale.

Læs brochure om forsvarsforliget her.


Bjørnebroche til grønlandske børn

Støtteprojekt i Gentofte

Appel og Pedersens bjørnebroche i
grønlandske materialer. Foto: UNICEF
Gentofte har i en årrække været venskabsby med østgrønlandske Tasiilaq og søsætter nu et storstilet projekt til fordel for østgrønlandske børn i samarbejde med UNICEF.

Det er guldsmeden Nicolaj Appel fra Gentofte, der sammen med kunstnerkollegaen Buuti Pedersen fra Grønland har kastet sig ud i et smykkeprojekt, der skal sikre tre millioner kroner til børnene i Østgrønland.

De to kunstnere vil sælge en specialdesignet broche smykket med grønlandsk rubin og fattet i grønlandsk guld.

Råmaterialerne til brochen er alt andet end tilfældige. Rubinen på brochen kommer fra Nuuk-området i Vestgrønland, og guldet kommer fra guldminen Nalunaq, der lagde guld til de temamønter, der blev udgivet i forbindelse med Det Internationale Polarår. Guldet på sølvbrochen kommer netop fra fejlbehæftede udgaver af disse mønter, og nu skal de ædle råmaterialer tjene en højere sag:

- Jeg ønsker at vise, at dette lands naturrigdomme kan gøre en positiv forskel for landets børn, siger Nicolai Appel om sit store projekt, hvor overskuddet på 1.200 kr. for hver solgt sølvbroche går direkte til UNICEF By 2018 og til UNICEFs arbejde i Grønland.

 Gentoftes borgmester, Hans Toft, er glad for Nicolai Appels opbakning:

- Det er glædeligt, at Nicolai Appel her har skabt endnu en flot kreativ ide, som kan bidrage til indsamlingen og det samlede projekt med rettighedsarbejdet til børn i Østgrønland, siger borgmesteren.

UNICEF, FN’s børneorganisation, arbejder i Grønland via projektet, NAKUUSA, et samarbejde mellem UNICEF og Nalakkersuisut. Med støtten fra Gentofte som UNICEF By 2018 vil UNICEF for første gang kunne målrette sit rettighedsarbejde til børn i Østgrønland, oprette et børneråd, uddanne østgrønlandske lærere i FN’s Børnekonvention og lave et landsdækkende undervisningsmateriale på grønlandsk.

Bjørnebrochen kan købes her.

Kina offentliggør arktisk strategi

Kina satser på samarbejde, respekt, bæredygtighed og win-win

Kina har netop offentliggjort Folkerepublikkens
 arktiske strategi. Foto: Wikipedia
Den kinesiske regering offentliggjorde fredag den 29. januar 2018 et såkaldt White Paper on Arctic Policies. Det er første gang, at Folkerepublikken offentliggør en egentlig arktisk strategi.

Papiret slår fast, at Kina betragter sig som en væsentlig deltager i arktiske affærer. Kina definerer sig som en ”nær-arktisk” Stat med en beliggenhed tæt på polarcirklen. Den arktiske natur har direkte effekt på det kinesiske klima og natur, ligesom Arktis har en væsentlig indflydelse på kinesisk landbrug, skovbrug, fiskeri og andre sektorer i den landets økonomi.

Overordnet bygger Kinas arktiske strategi på ”respekt, samarbejde, win-win-resultater og bæredygtighed.

Respekten skal være gensidig baseret på international ret og FN’s principper. Respekten omfatter både de arktiske staters suverænitet og de oprindelige folks kultur og traditioner, men også ikke-arktiske staters ret til lovlige aktiviteter i Arktis.

Kina vil samarbejde i Arktis med både arktiske og ikke arktiske stater samt mellemfolkelige organisationer om klimaforandringer, forskning, miljøbeskyttelse, udvikling af skibsruter, ressuourceudnyttelse og kulturelle aktiviteter.

Win-win er et væsentligt element i Kinas arktiske engagement, som skal fremme koordineret udvikling på alle områder for at sikre harmoni mellem hensyn til både naturbeskyttelse og social udvikling.

Bæredygtighed er et fundamentalt mål for det kinesiske engagement i Arktis. Det drejer sig om harmoniske sameksistens mellem mennesker og natur, som det hedder i det kinesiske White Paper on Arctic Policies.

Strategien fastslår, at Kina har været involveret i arktisk politik, siden landet tiltrådte Svalbard-konventionen i 1925. Siden 1999 har Kina etableret en række forskningsplatforme i Arktis. Den arktiske strategi fastslår også, at Kina bakker op om FN’s Havretskonvention.

Folkerepublikken Kinas "White Paper on Arctic Policies" kan læses her.

26. januar 2018

Dragen og Arktis

Forskere til Kina-Arktis-konference

Lektor Frank Sejersen fra Københavns Universitet
 fortalte om vestens forestillinger om inuit og Kina.
30 internationale forskere er i disse dage samlet på Aalborg Universitet, hvor de analyserer forholdet mellem Kina og Arktis.

I to dage veksler programmet mellem oplæg og debatter, hvor man blandt andet ser nærmere på den kinesiske interesse for Arktis og også den grønlandske interesse for at tiltrække kinesiske investorer i råstofindustrien. Desuden debatter man det kinesiske turist-boom i blandt andet Island.

Forskerkonferencen, der slutter fredag, er arrangeret af tre af Aalborg Universitets forskningscentre: DIR,Center on Development and International Relations, CIRCLA, The Centre for Innovation and Research in Culture and Living in the Arctic og The Confucius Institute for Innovation and Learning. Konferencens deltager kommer fra blandt andet de nordiske lande og Kina.

Konferencens første dag bød blandt andet på en forelæsning med forskeren Frank Sejersen fra Københavns Universitet, der fortalte om fremstillingen af kinesere og inuit i vestlige medier.

Jobmesse i Maniitsoq

CSR

Afgangseleverne i Maniitsoq mødte
 erhvervslivet. Foto: ACB
Arctic Circle Business holdt tirsdag jobmesse for folkeskolens afgangselever i Maniitsoq. 11 virksomheder deltog i messen.

Jobmessen er en del af det storstilede CSR-projekt "Virksomhederne ud i skolerne - skolerne ud i virksomhederne".

- I samarbejde med Atuarfik Kilaaseeraq har vi aftalt at køre CSR-projektet VIS-SIV hvert skoleår, og vi regner med at skulle arrangere jobmesse igen i fremtiden, siger Juliane Henningsen, direktør i Arctic Circle Business.

- Vi ønsker at give de ældste folkeskoleårgange en bedre forståelse for arbejdsmarkedet, give dem er bedre kendskab til en række erhverv og uddannelsesmuligheder, øge ambitionsniveauet, klæde lærere og ledelse bedre på til at yde den bedste rådgivning og udvikle et samarbejde mellem skoler og virksomheder om vejledning, erhvervspraktik og elevernes employability.

- Udover jobmesse kører vi andre VIS-SIV projekter, såsom: Hvor elever fra skolen kan besøge virksomheder med henblik på at få indblik på erhvervslivet, og hvor virksomheder kan besøge bestemte klasser i ældstetrinnet og fremvise deres arbejde, og vi håber på fortsat samarbejde om disse projekter, fortæller Juliane Henningsen.

23. januar 2018

Turisme i Nuuk

Udvikling

Sermersooq Business Councit ser stort
vækstpotentiale i turismen i den grønlandske hovedstad.
Sermersooq Business Council satser stort på at udvikle turistindustrien i den grønlandske hovedstad, Nuuk og har derfor søsat et udviklingsprogram, hvor alle byens virksomheder inden for turisme opfordres til at medvirke.

En undersøgelse gennemført på VestnordenTravel Mart sidste forår viste, at rejseagenterne vurderer, at turismen i Nuuk har et stort vækstpotentiale. Sermersooq Business Council vil nu omsætte undersøgelselsens resultater til praktisk handling gennem fem todages seminarer, hvor der blandt andet vil blive lagt vægt på punkter som:

- Hvordan skal en fælles vision for destination Colourful Nuuk se ud?
- Hvordan optimeres en forretningmodel til en lav kundevolume?
- Hvordan matches pris og kvalitetsnivaeu bedre?
- Hvordan samarbejder branchen bedst om at nå sine mål?
- Hvad har rejsebureauer brug for, for at de kan sælgevores produkter til nye kundegrupper?
- Hvordan skabes den mest effektive markedsføring billigst, og hvordan kan alle bidrage?

Forløbet består af 5 workshops af 2 dage. De vil blive styret af internationale og lokale specialister inden forretningsudvikling, produktudvikling, markedsføring, destinationsudvikling og klyngesamarbejde.

Læs mere om seminarerne på Sermersoo Business Councils hjemmeside.

3.000 deltagere debatterer Arktis

Bæredygtighed og respekt for oprindelige folk

Minister for Ligestilling og Nordisk Samarbejde Karen
 Ellemann talte om bæredygtighed på Arctic
Frontiers. Foto: Alberto Grohovaz/AF
3.000 deltagere fra 30 forskellige lande, heriblandt fremtrædende politikere, ministre, diplomater, forskere og erhvervsledere, er i disse dage samlet i Tromsø til den årlige Arctic Frontiers-konference, der af iagttagere ofte betegnes som det vigtigste arktiske mødested.

Årets konference har titlen "Connecting the Arctic", men ellers er det mest bæredygtighedsdebatten, der gennemsyrer konferencens mange events, taler og debatter.

Traditionelt samler den brede interesse sig især om mandagens politiske konferencedel, hor en lang række ministre kommer med deres bud på en fremtid i Arktis. Det var den norske udenrigsminister Ine Eriksen Søreide, der åbnede debatten, hvor hun fremhævede norske initiativer på både bæredygheds- og infrastrukturfronten. Hun lagde vægt på den norske nærhed til Rusland og understregede, at selv om man ikke oplever Rusland som en trussel, følger den norske regering udviklingen mod øst nøje.

Fra Kongeriget Danmark deltog blandt andre minister for ligestilling og nordisk samarbejde Karen Ellemann.

- Konsekvenserne af de globale klimaændringer er tydelige i den arktiske region. En region, som kun bidrager beskedent til årsagerne til disse forandringer, pointerede Karen Ellemann og uddybede:
 
- Derfor er det i mine øjne klart, at de arktiske stater, med støtte fra det internationale samfund, ikke blot har en interesse i, men også en forpligtigelse til at finde den rette balance mellem økonomisk udvikling, beskyttelse af miljøet og respekt for de oprindelige folks livsform.

Under konferencen deltager ministeren desuden i et ”Kick-off”-arrangement for Norges formandskab for Nordisk Ministerråd og bidrager med en tale, der vil understrege værdien af og mulighederne i det nordiske samarbejde generelt og mere specifikt vedrørende Arktis.

I forbindelse med Arctic Frontiers blev Mohn-prisen uddelt for første gang. Prisen gik til folkene bag forsknings- og formidlingsprojektet "The Meaning of Ice" der er en hyldest til den arktiske havis som den opleves af de oprindelige folk i Arktis. Mohn-prisen er på to millioner norske kroner, og det er planen, at den skal uddeles hvert andet år fremover.

19. januar 2018

Danskere har spidse albuer

Journalistelever sætter fokus på grønlandske studerende i Danmark

Danskerne taler i munden på hinanden, og det 
gør det svært at studere i Danmark,
 mener grønlandske studerende.
Danskere taler i munden på hinanden og har spidse albuer, så man aldrig får mulighed for at sige noget. Sådan oplever grønlandske studerende ofte starten på et studie i Danmark.

- I Grønland plejer vi at sige, at det er som at træde ind i en hønsegård, når man træder ind i et lokale med danskere. Danskere afbryder og taler i munden på hinanden, og man skal generelt have spidse albuer for at komme til. Derfor kan grønlandske studerende nemt blive set lidt som dumme, fordi de er mere stille, mener formanden for Aarhus-afdelingen af de grønlandske studerendes forening AVALAK, Mia Chemnitz.

Udtalelsen falder i en artikel skrevet af tre danske journalistelever, som har sat fokus på de grønlandske studerendes vilkår i Danmark. I artiklen ser de blandt andet på, hvordan danskere kan blive bedre til at tage imod de grønlandske studerende, og hvilke tiltag der kan gøre studietiden nemmere for grønlændere i Danmark.

Hvert år begynder cirka 200 grønlændere på en uddannelse i Danmark, men mange falder fra. Det er et stort problem, da der i Grønland er stor mangel på uddannet arbejdskraft. 60 procent af den grønlandske befolkning har kun en folkeskoleuddannelse, og i 2013 havde 12 procent af grønlandske kvinder gymnasiet som den højeste uddannelse, mens tallet lå på syv procent for mændene, viser rapporten Sitting On Gold, som Greenland Perspective lavede i 2016.

Artiklen af de tre journalistelever kan læses her.


Arktisk Råd indstillet til fredspris

En succeshistorie i internationalt samarbejde

Den finske professor Lassi Heininen indstiller
Arktisk Råd til Nobels Fredspris.
Arktisk Råd er en succeshistorie i internationalt samarbejde. Det mener en multinational gruppe akademikere med den finske professor Lassi Heininen i spidsen - og det er baggrunden for, at gruppen har indstillet Arktisk Råd til dette års Nobel-fredspris, skriver CBC.

- Den arktiske region har altid været et sted, hvor samarbejde både er ønskeligt og nødvendigt for at overleve. Den filosofi har fortsat betydning i det 21. århundrede, hvor klimaforandringer, globalisering, storskala-råstofprojekter og geopolitikken udfordrer regionen. Derfor er Arktisk Råd en rollemodel for broderskab mellem nationerne og fortjener derfor Alfreds Nobels Fredspris, hedder det i indstillingen, der er underskrevet af 60 videnskabsfolk fra 20 forskellige nationer.

Arktisk Råds arbejde flyver ofte under radaren, når det drejer sig om at bygge bro mellem øst og vest i en tid, hvor terrorisme, forholdet mellem Rusland og omverdenen, uroen på den koreanske halvø og krigene i Mellemøsten tager opmærksomheden, mener Lassi Heininen.

Nobels Fredspris uddeles af den norske regering, der hvert år modtager cirka 200 indstillinger til prisen. Det er derfor langt fra sikkert, at fredsprisen går til Arktisk Råd, men Heininen håber, at indstillingen vil øge kendskabet til rådet.

Formandsskabet i Arktisk Råd skifter hvert andet år mellem de otte medlemslande. Finland har formandsskabet i øjeblikket.


Glæde over stor ordre

Stor leverance på vindspærreplader til ny anstalt

Den nye anstalt, der bliver Grønlands første lukkede
anstalt, ligger smukt med udsigt til
 Sermitsiaq ved lufthavnen i Nuuk
.
På virksomheden Cembrit i Aalborg kan de næsten ikke få hænderne ned i begejstring, efter at fabrikken kort før jul fik ordren på en leverance på 6.400 kvadratmeter af firmaets mest hårdføre vindspærreplade til den ny lukkede anstalt i Nuuk.

Byggeriet handler nemlig ikke ikke kun om at holde de afsonende inde, men også vind og vejr ude.

- Ordren betyder meget for Cembrit, fortæller chefkonsulent Arne Vestbjerg, der er ansvarlig for salget i Grønland. Vestbjerg har tidligere blandet sig i debatten om det grønlandske byggeri og hævdet, at forholdene i byggeriet på verdens største ø minder om det vilde vesten.

Det er Permagreen, der har valgt Cembrit som partner på anstaltsbyggeriet.

 - Vores byggeproces er således, at bygningerne ofte står længe, inden facadebeklædning monteres, og derfor er det essentielt, at vindspærren kan holde til at stå uafdækket. Her har det været afgørende for os at benytte velafprøvede produkter med garanti fra en anerkendt producent, siger Bo Koldbro Yder fra Permagreen.

Arne Vestbjerg fortæller, at  Cembrit Windstopper Extreme kan stå uafdækket udendørs i helt op til 12 måneder, og produktet er derfor populært i Grønland. Flere grønlandske bygninger har gennem de senere år været plaget af fugtskader og udbrud af skimmelsvamp. Det har været medvirkende til, at Permagreen har valgt Cembrit, mener chefkonsulenten:

- I Grønland kan en snestorm pludselig standse byggeriet i en længere periode, og derfor skal vindspærren kunne klare en længere periode uden yderliggende klimaskærm. Det er Windstopper Extreme designet til at kunne. Derudover er den diffusionsåben og uorganisk, hvilket gør den modstandsdygtig over for skimmelsvamp, der i mange tilfælde plager grønlandske bygninger. Alt i alt passer produktet perfekt til byggerier i Grønland, hvorfra vi også gennem flere år har mærket stor efterspørgsel på vindspærrer i fibercement.

Den nye anstalt ved Nuuk bliver Grønlands første lukkede anstalt. Byggeriet er på i alt 8.500 kvadratmeter og omfatter to lukkede afsnit indenfor murene. Derudover er der to åbne afsnit udenfor murene. Byggeriet skal stå færdig i foråret 2019.

Arctic Business Network har taget initiativ til flere konferencer om Arktisk Byggeskik, hvor blandt andet problemerne med skimmelsvamp i byggeriet har været debatteret. Læs mere her og her.

16. januar 2018

Nye maskinister

Fire maskinister med grønlandske rødder

Nogle af de nye maskinister fra dimissionen på
 Martec i Frederikshavn. Foto: Martec
Det maritime uddannelsescenter Martec i Frederikshavn har netop dimitteret 15 nye maskinister, heriblandt fire med grønlandske rødder.

De nye maskinister blev fejret ved en uformel dimissionsion, hvor uddannelsesleder Jan Jacobsen glædede sig over de studerendes ildhu:

- Det er tydeligt, at det er ansvarsfulde og seriøse studerende vi har haft med at gøre. De har haft en klar plan for deres uddannelse, og det har været meget inspirerende at følge. Og så har de bare udvist et fantastisk humør og gåpåmod hele vejen igennem, sagde Jacobsen ved dimissionen.

Martec er den eneste uddannelsesinstitution, der tilbyder den et-årige uddannelse som maskinist. Undervisningen indeholder emner som automation, brandbekæmpelse, elektroteknik, hydraulik og pneumatik, kedellære, motorlære, maritimt engelsk, informationsteknologi, køleteknik, skibsteknik, sundhedslære, søsikkerhed, søret og skibsadministration og vagttjeneste. Dertil kommer perioder med søpraktik. Undervisningen er i høj grad praktisk og der bliver lagt meget vægt på det tekniske. Derudover er der fokus på det ledelsesmæssige aspekt, da skibsmaskinisten skal kunne fungere som leder og håndtere et stort ansvar.

Læs mere om maskinistuddannelsen på Martec.

Kurs mod Finland

Iværksætterkonkurrence

Nicolaj Kreutzmann og Jens-Christian Jakobsen
 præsenterer "paju.gl" ved Greenland Business'
pitching-konkurrence. Foto: Christian Sølbeck
Fem unge iværksættere rejser i næste uge til Finland med Greenland Business: Tre af dem skal dyste med iværksættere fra andre lande om Cool Youth Awards. De to sidste er med i en idékonkurrence om bæredygtige løsninger.

 De sidste tre år har Grønland været en del af RYE – Rural Youth Entrepreneurship – et projekt målrettet iværksættere mellem 16 og 30 år i tyndt befolkede områder: Over 500 unge har haft kontakt med RYE-projektet, og 15-20 stykker er blevet hjulpet med at starte eller videreudvikle deres egen virksomhed af Greenland Business, som står for projektet i Grønland.

I slutningen af 2017 holdt Greenland Business pitching-konkurrencer i hele Grønland, hvor de unge præsenterede deres virksomhedside. Blandt dem, som deltog, er der nu fundet tre, som går videre til finalen i Finland: Naasu Lund med hesteridning for turister i Sydgrønland (Narsaq), Aannguaq Jerimiassen med tursejlads og hundeslædekørsel for turister, forskere og til transport i Nordgrønland (Qasigiannguit) samt Jens-Christian Jakobsen med Paju": Online-bestilling af varer til døren (Nuuk)

I Cool Youth Awards-finalen 25. januar skal de præsentere deres respektive virksomheder i konkurrence med andre unge iværksættere fra Finland og Nordirland.

Uden for denne konkurrence deltager også David Petrussen og Biinia Chemnitz Frederiksen, som var med i de indledende konkurrencer i Grønland. De skal være med i Young Entrepreneurs Challenge, en idékonkurrence og workshop om ideer til bæredygtige løsninger.

Det store arrangement foregår i byen Levi lige nord for polarcirklen i Finland og markerer afslut­ningen på det tre år lange RYE-projekt mellem Grønland, Finland og Nordirland, støttet af EU’s Northern Periphery and Arctic Program.

12. januar 2018

Grønlandsk nytårskur i Danmark

Veloplagt Kielsen på talerstolen

Formand for Naalakkersuisoq gjorde
 status og citerede Augo Lynge.
Godt og vel et par hundrede gæster var forbi den grønlandske repræsentation i København, da Naalakkersuisut med landsstyreformanden Kim Kielsen i spidsen holdt den årlige nytårsreception.

Traditionen tro var receptionen delt i to dele. Først en officiel del med deltagelse af folketingsmedlemmer, ministre og ambassadører - og så en lidt mere uofficiel del for alle venner af Grønland, som det hedder.

Chefen for den grønlandske repræsentation Lida Skifte Lennert bød velkommen og fortalte, at nytårsreceptionen er en af hendes allerkæreste pligter.

- Det er her, vi får lejlighed til at hilse på alle vennerne og sige tak for det gode samarbejde, sagde Lennert.

Herefter tog en veloplagt Kim Kielsen talerstolen og videregav nogle af hovedpunkterne i årets nytårstale. Han glædede sig over udviklingen på råstofområdet, den faldende ledighed, det gode fiskeri og slog fast, at de omdiskuterede investeringer i den grønlandske infrastruktur er nødvendige:

- Ellers kan vi lige så godt give op, sagde Kim Kielsen.

Naalakkersuisut-formanden sluttede sin tale med at citere et digt af forfatteren og politikeren Augo Lynge, der døde i 1959 ved Hans Hedtoft-forliset. Digtet handler om ungdommen og er en ledesnor for vores politik, sagde Kielsen:

Lad os ikke blive nedslået, hvis de fejler en gang, 
Lad os ikke blive nedslået, hvis de fejler igen,
De skal ikke tabe! 
De skal vinde! 
For dem selv! 
Og for os! 
Vi medborgere skal forsvare dem. 
De skal vinde!
Nytårsreceptionen samlede et par hundrede deltagere.
Personalet på den grønlandske repræsentation ser altid frem til
nytårsreceptionen, fortalte repræsentationschef Lida Skifte Lennert.
Kim Kielsen hyggede sig med Grønlands vennekreds.
Underholdningen var lagt i hænderne på Avaat-koret.
Medlemmerne af Aavaat-koret gjorde reklame for den grønlandske
julemærkefond - og var glade for opbakning fra jægersoldaten
 og TV-manden B.S. Christiansen.
Skaberen af Parcafolket, Per Danker, udvekslede Grønlands-historier
 med Susan Frydendahl, informationsmedarbejder i den grønlandske
repræsentation i København.
Lektor Lill Rastad Bjørst fra Aalborg Universitet, direktør Lise-Lotte
Terp, Arctic Consensus og bestyrelsesformand Flemming Knudsen,
Hudson Greenland nød både selskabet og de grønlandske
specialiteter på canapeer.
Martin Gisler, tidligere direktør for GEUS, Vice President
Finn K. Mortensen, Greenland Ruby og direktør Hans Bak,
Up Front Communication glæder sig over, at der nu er
kommet gang i den grønlandske rubinproduktion.