23. august 2017

Mød Torben M. Andersen

Bliv opdateret på den grønlandske økonomi

Nu kan medlemmerne af ABN møde formand for
 Økonomisk Råd i Grønland og blive opdateret på
den grønlandske økonomi.
De seneste år er der kommet flere rapporter om den grønlandske økonomi. Samstemmende har rapporterne berettet om en økonomi i voldsom vækst, men også om en økonomi der balancerer på en knivsæg. Befolkningssammensætningen ændrer sig, så der bliver relativt flere ældre og dermed færre skatteydere. Samtidig er væksten truet af både svingende fiskepriser og ikke mindst betydelige udfordringer på uddannelses- og kompetencefronten.

Derfor er det særdeles spændende, når Økonomisk Råd i Grønland den 13. september offentliggør sin årlige rapport. Temaet for årets rapport er netop fiskeri- og uddannelsespolitikken – og der er næppe tvivl om, at rådet anbefaler reformer på begge områder.

Medlemmerne af Arctic Business Network kan høre alt om den nye rapport, når netværket holder medlemsmøde i Aalborg den 18. september. Her bliver den nye rapport gennemgået af formanden for Økonomiske Råd, økonomiprofessor Torben M. Andersen, Aarhus Universitet.

Kom og vær med og hør det sidste nye om den grønlandske økonomi. Mødet foregår i Arktisk Hus, Vesterbro 79 i Aalborg mandag den 18. september kl. 15.00 til 17.30. Tilmelding på contact@arcticbusinessnetwork.com.

Til kajs i Sikuki

Ny havn taget i brug

De to første skibe ved Sikukis kaj. Foto: Sikuki
Så er de første skibe anløbet Sikuki, den nye storhavn i Nuuk, meddeler havnen på sin hjemmeside.
De første to skibe anløb i weekenden. Det drejede sig om containerskibene Ice Moon og Irena Arctica.

Ice Moon er indchartret af Royal Arctic Line.

Penge til affald

Naalakkersuisut støtter nye affaldsinitiativer

Naalakkersuisut støtter den kommunale indsats
på affaldsområdet med 6,5 millioner kroner.
- Affald der ikke håndteres korrekt ser grimt ud, forurener miljøet og kan gå ud over vores sundhed. Det mener de grønlandske politikere i Naalakkersuisut i følge en pressemeddelelse, og det er baggrunden for, at den grønlandske regering har bevilget 6,5 millioner kroner til at støtte de grønlandske kommuners indsats på affalds- og genbrugsområdet.

En del af pengene skal anvendes til etablering af et renovations- og genbrugscenter i Nanortalik. Centeret vil gøre det muligt at pakke og transportere affald fra Nanortalik til forsvarlig håndtering på godkendte anlæg.

Naalakkersuisut støtter også forbedringer ved Sisimiut forbrændingsanlæg, hvor ønsket er at indrette en plads, så affald kan opbevares korrekt inden det forbrændes. I Itilleq er det planlagt, at der skal opstilles beholdere til sortering af glas og metal.

Yderligere har Qeqqata Kommunia udviklet en ny type spildolietank, til brug i bygderne Kangaamiut, Atammik og Napasoq. De nye spildolietanke skal sikre, at spildolie opbevares og transporteres forsvarligt fra bygderne.

Desuden støtter Naalakkersuisut et projekt, der handler om røggasrensning på forbrændingsanlægget i Nuuk. Udover økonomiske støtte fra Selvstyret finansierer kommunerne også selv en del af projekterne.

Naalakkersuisut har tidligere besluttet at støtte et nyt stort affaldsinitiativ med 15,5 millioner kroner, der fokuserer på øget tranport af affald fra mindre bosteder, samt øget renholdelse omkring beboelse, institutioner og virksomheder i byer og bygder.

21. august 2017

Grønlandske dage

Aalborg fejrer grønlandsk venskabsby-samarbejde

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen og borgmester Asii
Chemnitz Narup fejrer venskabsbysamarbejde
t mellem Aalborg kommune og Kommuneqarfik
Sermersooq. Foto: Sermersooq
Siden 2008 har ”Grønlandske Dage i Aalborg” og ”Aalborg Dage i Nuuk” været en tilbagevendende begivenhed på skift hvert andet år.

I de kommende dage går det atter løs i Limfjordsbyen. Den 24. august begynder dagenes politiske arrangementer, der blandt andet omfatter et program for en delegation fra Kommuneqarfik Sermersooq med borgmester Asii Chemnitz Narup i spidsen, samt den aalborgensiske delegation med borgmester Thomas Kastrup-Larsen i spidsen.

 Fredag 25. august byder på en heldags erhvervskonference.

 - Omdrejningspunktet for konferencen er, at Nuuk og Aalborg har meget til fælles. Vækst og beskæftigelse er der på begge steder. En indsats der består af strategier, rammer, samarbejder, nye tilgange og udvikling af nye tiltag samt meget mere, fortæller Matilde Kjær Christiansen fra Arctic Consensus.

De to dages arrangementer er lukkede for offentligheden, men lørdag den 26. august åbnes dørene i Musikkens Hus, hvor publikum blandt andet kan se opvisninger med særlige arktiske idrætsgrene, de såkaldte Inuit Games

Der bliver også musikalske indslag, og indendørs er der fernisering på en udstilling af kunstværker lavet i et tæt samarbejde mellem den grønlandske kunstner Aka Høegh og den nordjyske kunstner Per Max-Jacobsen. Om aftenen byder Aalborg på en storslået venskabsbykoncert i Musikkens Hus, hvor Aalborg Symfoniorkester spiller sammen med de grønlandske kunstnere Nina Kreautzmann, Frederik Elsner og  Josef Lund Josefsen.

Læs mere om arrangementerne på Arctic Consensus hjemmeside.

17. august 2017

Fællesskab forpligter

Nystiftet forening vil samle penge til tsunami-ofre

Skolen i Nuugatsiaq. Foto: Beredskabsstyrelsen
"Fællesskab forpligter" er navnet på en nystiftet forening, der vil samle ind til ofrene for den grønlandske tsunamikatastrofe.

Foreningen er kommet stærkt fra start og har modtaget en sang fra komponisten Philip Thornhill med tekst af Thea Munk. Sangen hedder ”Fællesskab Forpligter – en sang til Ammi, Jaaku, Karl Peter og alle de andre fra bygden, Nuugaatsiaq”.

Philip Thornhill, der blandt andet var forsanger på det danske bidrag til Melodi Grand Prix i Østrig, har indsunget sangen sammen med sin søster Molly Thornhill, som man vil huske fra fodboldkvindelandsholdets kampsang ”Røde Strømper”.

Foreningen Fællesskab forpligter får alle indtægter fra sangen, så man kan for eksempel støtte indsamlingen ganske enkelt ved at spille den via YouTube eller ønske den i radioernes ønskeprogrammer.

Bag foreningen står en række mennesker med stort kendskab til Grønland: Nauja Lynge, Hans Ole Nielsen, Lars Karlsen, Rasmus Lohse, Finn Jakobsen og Torben Ørting Jørgensen. De understreger, at den nye forening, som kun skal eksistere i tre år, er fuldstændigt upolitisk.

- Initiativet tager afsæt i den for os indlysende kendsgerning, at Kongeriget består af tre dele, og at vi naturligvis hjælper hinanden – borger til borger – når der som her opstår behov for hjælp. hedder det på foreningens hjemmeside.

Dansk formand for EPPR

Ny formand med omfattende kendskab til sejlads i Arktis

EPPR-formandens arktiske karriere startede
 om bord på inspektionskutteren Agdleq.
I forbindelse med forårets ministermøde i Arktisk Råd overtog Finland formandsskabet, men også på rådets øvrige formandsposter har der været skiftedag.

I arbejdsgruppen EPPR (1), der arbejder med det arktiske beredskab og SAR, er det nu den danske orlogskaptajn Jens Peter Holst-Andersen, der står på broen. Holst-Andersen er til daglig ansat i Forsvarsministeriet.

Den nye formand har solid arktisk erfaring og har i løbet af karrieren sejlet med en række af søværnets skibe i Grønland  og Nordatlanten. Desuden har Holst-Andersen arbejdet med EPPR siden 2013, fra 2015 og frem til nu som næstformand.

Jens Peter Holst-Andersen.
Jens Peter Holst-Andersen ser frem til arbejdet som formand i arbejdsgruppen:

- Arbejdet i EPPR handler grundlæggende om at redde liv og beskytte miljøet. Det må virke inspirerende for alle, mener han.

Holst-Andersen er dybt fascineret af både de arktiske folk og den arktiske natur.

- Jeg har oplevet alle sider af Arktis: Både det smukke, vilde og farlige. Det indbefatter de mest ekstreme storme ved Kap Farvel, fisketure i herligt sommervejr og mødet ansigt til ansigt med både isbjørne og hundehvalpe, siger den nye formand i et interview på Arktisk Råds hjemmeside.

- Mit hidtidige arbejde i EPPR og Arktisk Råd har vist mig, at det er muligt at gøre en forskel. EPPR skaber fokus for et konstruktivt samarbejde mellem folk, stater og organisationer, mener Jens Peter Holst-Andersen.

1) EPPR: Emergency Prevention, Preparedeness and Response

Regeringen vil støtte genhusning

Søger Folketinget om i alt 40 millioner kroner efter tsunamien

Regeringen søger om 30 millioner kroner
til genhusning af ofrene for tsunamikatastrofen.
Foto: Arktisk Kommando/Rasmus Graver
Grønland står nu over for betydelige udgifter til genhusning af de berørte borgere. Regeringen har derfor besluttet at søge Folketingets tilslutning til at støtte selvstyret med 30 millioner kroner. til nye boliger og til at hjælpe de ramte med at skabe en ny tilværelse.

Samtidig har selvstyret et ønske om, at risikoen for alvorlige fjeldskred undersøges nærmere. Regeringen har besluttet at afsætte 10 millioner kroner til undersøgelsen. GEUS vil lede arbejdet og inddrage nationale og internationale samarbejdspartnere. Energi-, forsynings- og klimaministeren besøger Grønland senere i august måned og vil her drøfte undersøgelsen med Naalakkersuisut.

Selvstændighed kræver udgiftsdisciplin

Økonomi og selvstændighed er svært at forene

Nationalbanken advarer mod overophedning
 af den grønlandske byggesektor.
- Selvstændighed kræver stor udgiftsdisciplin og behov for øgede indtægter. Sådan lyder advarslen fra Nationalbanken til Grønland i en netop udgivet analyse af den grønlandske økonomi.

Analysen noterer ellers, at det går godt i Grønland i disse år.

Nationalbanken hæfter sig ved, at der er en stærk økonomisk vækst i 2016 og 2017, men gør også opmærksom på, at væksten i høj grad skyldes udviklingen i fiskeriet, hvor der mængdemæssigt har været fremgang for de fleste arter, herunder de vigtige: rejer, hellefisk og torsk. Stigende bygge- og anlægsinvesteringer har også været med til at løfte væksten i Grønlands økonomi.

Vækst alene gør det dog ikke.Som udgangspunkt er den grønlandske finanspolitik ikke holdbar. Der er udsigt til færre personer i den erhvervsdygtige alder og flere ældre og dermed højere offentlige udgifter. Der er behov for flere indtægter og gerne fra andre erhverv end fiskeriet. Et løft i uddannelsesniveauet er nødvendigt, mener konsulent Anders Møller Christensen fra Nationalbanken, der er forfatteren bag rapporten og stiller sig hermed på linje med blandt andre Grønlands Erhverv og Grønlands Økonomiske Råd, der tidligere er kommet med de samme advarsler.

Den ny rapport advarer også mod overfiskeri i det indenskærs fiskeri, ligesom det bekymrer Nationalbanken, hvis man igangsætter udbygningen af Nuuk og byggeriet af en ny lufthavn i hovedstaden på samme tid.

"Hvis både lufthavne og byudviklingsprojektet føres ud i livet samtidigt, vil det uundgåeligt føre til flaskehalse og øgede omkostninger, da aktiviteten på bygge- og anlægsområdet også er høj i bl.a. Danmark og Island. De store anlægsprojekter betyder, at der er en risiko, direkte eller indirekte, for Selvstyrets finanser, primært via risikoen for øgede udgifter, hvis økonomien i projekterne ikke hænger sammen", hedder det advarende.

Nationalbankens rapport kan downloades på bankens hjemmeside.

Arctic Business Network vil sætte fokus på den grønlandske økonomi, når Grønlands Økonomiske Råd udgiver sin rapport senere på året. Det vil ske på et medlemsmøde i Aalborg den 18. september kl. 15.

16. august 2017

Ny direktør i Arctic Group

Ny på toppost

Thomas Hjort bliver ny administrerende
 direktør i Arctic Group.
Thomas Hjort tiltræder som administrerende direktør for Arctic Group A/S den 17. august 2017, meddeler bestyrelsesformand Stig Bøgh Karlsen. Hjort afløser Peter Freiesleben, der i april opsagde sin stilling.

Thomas Hjort har siden 2015 været administrerende direktør for Universal Transport i Vejle og kommer med en bred erhvervsbaggrund til sin nye stilling.

Thomas Hjort startede sin erhvervskarriere i revisionsvirksomheden KPMG og blev med sin økonomiske uddannelse Business Controller og sektionschef i Telenor fra 2001. Efter fem år i Telenor blev han økonomichef i Aalborg virksomheden Vermund Larsen i 2006 og tiltrådte i 2007 en stilling som økonomichef og senere økonomidirektør I RIKKI TIKKI Company, hvor han i 2009 blev administrerende direktør med opgaven at gennemføre en rekonstruktion af virksomheden. Thomas Hjort gennemførte efterfølgende en vækststrategi for selskabet blandt andet med opbygning af eksport og e-commerce og var ansvarlig for en meget positiv udvikling af RIKKI TIKKI Company frem til 2015.

Thomas Hjort er HD i Regnskab og HD i Organisation fra Aalborg Universitet og har gennemført Executive Management Programme ved INSEAD.

Arctic Group AS er en privatejet koncern med over 200 medarbejdere. Koncernen er specialiseret samhandelspartner for offentlige og private virksomheder i vore primære markeder Grønland, Island, Færøerne, Østafrika, Kina og Danmark. Gennem salgsselskabet Arctic Import A/S leverer Arctic Group kolonialvarer til købmænd, restauranter og skibe samt et bredt sortiment af dagligvarer og udvalgsvarer til offentlige og private virksomheder i Grønland, Island og på Færøerne. I Østafrika og Kina gennem selskabet Global Supply and Trading EA A/S. I Grønland driver Arctic Group egne dagligvareforretninger.

15. august 2017

Sikuki klar til brug

Nu begynder de nye tid på havnen i Nuuk

Havnedirektør John Rasmussen glæder sig
 over, at byggeriet nu er slut.
Byggeriet af den nye containerterminal i Nuuks nye havn, Sikuki, er færdigmeldt af entreprenøren, Per Aarsleff Grønland ApS, som mandag afleverede byggeriet til bygherren.

Havneudvidelsen på Qeqertat, der er et af de største anlægsprojekter i Grønland, omfatter en moderne containerterminal på 47.000 m2, kraner, pakhus, kontorer og værksted som Sikuki udlejer til Royal Arctic Line. Sikuki får også en stor oplagsplads på Fyrø, samt den gamle containerterminal i Skibshavnen, klar til udlejning i løbet af efteråret.

- Terminalen og det udstyr, som er her, giver nye muligheder for logistikken i hele Grønland, og derfor bliver det et vigtigt knudepunkt for hele landet, siger direktør John Rasmussen, Sikuki.

Anlæggelsen af den nye terminal har ikke været uden udfordringer for entreprenøren, og byggeriet har været forsinket i flere måneder. Det får nu et efterspil, siger John Rasmussen:

- I henhold til kontraktens bestemmelser, bliver det en Voldgift der må afgøre de økonomiske konsekvenser af forsinkelsen. Foreløbig glæder vi os over, at terminalen er klar, og at Royal Arctic Line endelig kan flytte deres aktiviteter til den nye terminal.

Den officielle indvielse af havnen finder sted i løbet af efteråret.

Læs mere om Sikuki.