24. maj 2017

Byggeplaner på den ny havn

Store planer på Sikuki

ABN-medlemmerne besøgte Sikuki for to uger siden.
Sikuki - den nye havn i Nuuk - bliver et stort aktiv for Grønland. Det var deltagerne i ABN's besøg på havnen for et par uger siden enige om.

Havnen åbner sidst på sommeren, og allerede nu er der store byggeplaner på havnearealet. Det kan man læse på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside, hvor der netop er blevet lagt flere projektforslag til offentlig høring.

Det drejer sig om planer for at opføre blandt andet frysehuse og fabriksfaciliteter fordelt på flere projekter med en række bygherrer.

Projektplanerne kan ses på Kommuneqarfik Sermersooqs hjemmeside.

Høringsfristen udløber 12. juli 2017.

Støtte til både Rigsfællesskab og nye lufthavne

Folketinget diskuterede Rigsfælleskabet

Lars Løkke Rasmussen er tæt knyttet til
Rigsfællesskabet og besøgte sidste år rubinminen
 ved Aappaluttoq. Foto: Tusagassiivik
Statsminister Lars Løkke Rasmussen slog et slag for samarbejdet, da Folketinget tirsdag havde sin årlige debat om Rigsfællesskabet.

I en kronik i Jyllandsposten samme dag skrev Løkke blandt andet:

"Personligt er jeg tæt knyttet til både Færøerne og Grønland. Og det er mit ønske, at vores tre lande også fortsat vil være knyttet sammen i mange år fremover til gavn for vores befolkninger.

Vi vil gøre, hvad vi kan, for at styrke samarbejdet og understøtte en god udvikling baseret på et stærkt fællesskab med plads til forskellighed. Vores dør står altid åben. Vi er ikke modstandere – vi er medspillere. Også når det kommer til økonomisk udvikling både på Færøerne og i Grønland."

Statsministeren er åben for et samarbejde om udviklingen af den grønlandske infrastruktur og planerne om nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat:

"Både politikere og befolkningen i Grønland har fokus på investeringer i lufthavne. Tanken er blandt andet, at flere og bedre lufthavne kan øge turismen, som igen kan bidrage til vækst og nye arbejdspladser.

 Hvis man har rejst til Grønland, så har de fleste oplevet at skulle mellemlande i Kangerlussuaq. Det er et fantastisk sted. Men det ændrer ikke ved, at det fordyrer og forlænger rejsen, hvis man skal flyve over 300 km. sydpå igen til Nuuk, som de fleste besøgende skal.

Samlet set lægges der fra grønlandsk side op til meget store og komplekse investeringer i nye lufthavne en del steder i Grønland. Projekterings- og finansieringsplanerne er ved at blive udarbejdet, og der er derfor endnu ikke fuld klarhed over alle aspekter.

 Det fremgår af koalitionsaftalen, at Naalakkersuisut ønsker, at der oprettes en fælles dansk-grønlandsk udviklingsfond til investeringer i rentable anlægs- og infrastrukturprojekter i Grønland. Regeringen er naturligvis parat til at drøfte det spørgsmål, hvis Naalakkersuisut henvender sig."

Sermitsiaq oplyser onsdag, at debatten mundede ud i en bred opbakning fra Folketingets side til de grønlandske infrastrukturprojekter. Avisen citerer formanden for Grønlandsudvalget, venstremanden Marcus Knuth for:

- Det er vigtigt at komme i gang med for eksempel nye landingsbaner. Der er en kæmpe mulighed i turismeøkonomien, hvis bare vi kan åbne op.

Også Socialdemokratiet bakkede op om planerne, oplyser Sermitsiaq.

23. maj 2017

Overskud i Landskassen

Den nye anstalt og nye havn i Nuuk bidrager til sorte tal

Den nye anstalt ved Nuuk finansieres 100 procent
af den danske stat og bidrager derfor positivt
 til den grønlandske landskasse.
Naalakkersuisut har netop lagt sidste hånd på 2016-regnskabet, og det viser sorte tal.

Regnskabet viser, at landskassens Drifts-, Anlægs- og Udlånsresultat; det såkaldte DAU-resultat, for 2016 blev et overskud på 211 millioner kroner. Der var budgetteret med et underskud på 100 mio. kr. incl. tillægsbevillinger. Der er således tale om en positiv budgetafvigelse på 311 mio. kr.

Der er flere grunde til, at regnskabet viser et så positivt resultat. Særligt har et stærkere fiskeri end tidligere ventet haft en positiv virkning. Der har mængdemæssigt været tale om en betydelig fremgang for de fleste arters vedkommende, herunder de vigtigste: Rejer, hellefisk og torsk.

Dernæst har de store anlægsinvesteringer såsom anstalten og havnen i Nuuk haft en positiv betydning for landskassen. Disse positive tendenser understøttes af et fald i antallet af registrerede arbejdssøgende i 2016 med 550 til ca. 2.900.

Ifølge Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter, Mute B. Egede er det positive landskasseresultat ikke ensbetydende med, at Grønlands økonomiske udfordringer er løst, så umiddelbart er der ikke lagt op til at bruge flere penge.

 - De demografiske udfordringer, der på sigt vil føre til at vi der bliver flere pensionister end personer i den arbejdsaktive alder er stadigvæk de samme. Problemet med, at en alt for stor del af samfundets borgere reelt ikke har mulighed for at forsørge sig selv er det samme. Og der er stadigvæk store investeringsbehov til blandt andet anlæg af lufthavne, som endnu ikke er faldet på plads. Så det er alt for tidligt at slappe af. Men vi kan ånde lidt friere”, siger Egede.

Horten inviterer til Grønlands-konference

Advokater sætter store projekter på dagsordenen

Planerne om en udvidelse af lufthavnen i Nuuk er på
dagsordenen, når Horten holder Grønlands-konference.
Lufthavnsudvidelserne i Nuuk og Ilulissat og store planer om en helt ny bydel ved Nuuk er på dagsordenen, når advokatfirmaet Horten den 19. juni holder sin årlige konference med Grønland i fokus.

På konferencen fortæller Kommuneqarfik Sermersooqs borgmester Aasi Chemnitz Narup om "Siorarfiorfik – Nuuk City Development" , der omfatter udvikling og opførelse af cirka 2.500 nye boliger, to nye folkeskoler, 3 AKO'ere, 20.000 kvadratmeter nye erhvervslokaler, et kunstmuseum og et indendørs stadion.

Kalaallit Airports A/S har igangsat et projekt for lufthavnsudbygninger i Nuuk og Ilulissat samt i Sydgrønland ved Qaqortoq og vil fortælle om udbygningsprojektet. Offentlig-private samarbejder (OPPP/OPS) og lignende modeller kan bidrage til at realisere projekter i denne størrelsesorden. Valg af den rette struktur er afgørende for at tilvejebringe finansieringen.

Endelig byder advokatfirmaet på et indblik i nyhøstede erfaringer i de to spændende aktuelle danske byudviklingsprojekter, nemlig Vinge i Frederikssund og Carlsberg Byen.

Konferencen modereres af Martin Breum.

Læs mere om Hortens Grønlands-konference.

22. maj 2017

Nyt job til Niels

På vej til Toronto

Niels Tanderup Kristensen fotograferet sammen med
ABN-formand Poul Hededal, da de to underskrev en
 samarbejdsaftale mellem ABN og ACRM i Nuuk
 for to uger siden.
En god bekendt af mange af Arctic Business Networks medlemmer, direktør Niels Tanderup Kristensen, der blandt andet har stået i spidsen for Arctic Cluster of Raw Materials skifter job.

Den 1.maj tiltræder han stillingen som generalkonsul og leder af konsulatets handelsafdeling i Toronto, Canade. Det danske konsulat i Toronto har blandt andet gennem årene været kendt for at være medarrangør af de grønlandske delegationsrejser til PDAC-messen i Toronto.

Niels Tanderup Kristensen har arbejdet for DI siden 2012, og har tidligere blandt andet arbejdet for EU-kommisisonen og Air Greenland.

Ny krabbebåd til Grønland

Skal arbejde ved sydvestgrønland

Nybyggede Ajsi på vej mod Grønland. Foto: Vestværftet
Vestværftet i Hvide Sande har netop leveret en ny krabbebåd til Jens Peter Larsen i Nuuk. Båden med navnet Ajsi efter skippers far skal bruges til at fange krabber ved den grønlandske sydvestkyst.

Ajsi er 22,55 overalt og får en besætning på syv mand. Skibet er udstyret til krabbefiskeri og har blandt andet en krabbetank på 62 kubikmeter. Apteringen er udført af Vendelbo Wood Work i Hirtshals.

Fartøjet råder over 1100 krabbetejner, og når fangstsæson slutter, skal der rigges der om til langline- fiskeri med 16.000 kroge efter både hellefisk og torsk. Indimellem foregår torskefiskeriet også tæt på land på 10 til 12 favne med bundgarn.

Ajsi ventes at ankomme til Nuuk i den kommende uge efter et stop på Færøerne for optankning. Ajsis syv mand store besætning stammer alle fra Arsuk, skriver FiskerForum.

18. maj 2017

Seashow 2017 søsat

Erfaringsudveksling

Hanne Christensen fra Arctic Education Network og Karin
Nevschild og Micheal Blensner, bgge fra Aalborghus
Gymnasium, glæder sig til at komme til Grønland
og fortælle mulighederne for uddannelse i Danmark.
Arbejdet med Seashow 2017 skrider planmæssigt frem.

Onsdag eftermiddag var dette års deltagere samlet i Det Grønlandske Hus i Aalborg, der også er arrangør af Seashow.
Her fortalte nogle af deltagerne fra de tidligere Seashows om deres oplevelser og erfaringer, så de kommende deltager kan blive bedst muligt klædt på til turen i både billedlig og konkret forstand.

Der er foreløbig tilmeldt 30 deltagere fordelt på 20 skoler og organisationer. Seashow, der er en sejlende uddannelsesmesse i Grønland, besøger i år de sydgrønlandske byer og finder sted i dagene 11. - 16. september.

Nye observatører

Finland ny formand for Arktisk Råd

Ministerrådsmødet blev åbnet af høvding
Trimble Gilbert. Foto: ACS/Linnea Nordström
EU trak endnu en gang en nitte, da Arktisk Råd i forrige uge holdt sit ministermøde i Fairbanks, Alaska.

Ministermødet markerede afslutningen på USA's toårige formandsskab, og formandskasketten er nu givet videre til Finland.

Ministermødet er det øverste organ i Arktisk Råd, og det er blandt andet her, man tager stilling til eventuelle nye observatører - og den gik altså ikke for EU, der nu i en årrække har søgt om observatør i det arktiske samarbejdsorgan. Tidligere har det blandt andet været EU's sælpolitik, der har stødt de arktiske lande, men denne gang faldt ansøgningen på Ruslands modstand mod at indlemme EU i det gode selskab på grund af EU's stillingtagen i Krim-konflikten.

Der blev til gengæld plads til syv nye observatører, herunder Schweits, der blev godkendt sammen med Vestnordisk Råd og organisationerne The International Council for the Exploration of the Sea, Oceana, The National Geographic Society, The Oslo-Paris Commission og The World Meteorological Organization.

I ministermødet deltog udenrigsministrene fra de otte arktiske lande. Danmarks udenrigsminister Anders Samuelsen var sekunderet af naalakkersuisoq Suka Frederiksen fra Grønland og lagmand Poul Michelsen fra Færøerne.

15. maj 2017

Grønlandsk erhvervsliv på vej fremad

Siumut...*


Af Jesper Hansen

Future Greenland 2017.
I sidste uge samledes det grønlandske erhvervsliv, politikere, meningsdannere og mange udenlandske interesserede i Nuuk til konferencen Future Greenland, der arrangeres hvert andet år af den grønlandske arbejdsgiverforening, Grønlands Erhverv.

Også Nordjylland var repræsenteret ved konferencen med en god snes deltagere, der kom for at høre, hvad der rører sig på den politiske front og i det grønlandske erhvervsliv.

Den store nordjyske interesse for det grønlandske erhvervsliv er ikke af ny dato.  Faktisk kan interessen dateres helt tilbage til 1700-tallet.

Allerede i 1733 fik Sæby-købmanden Jacob Severin, der senere købte Dronninglund Slot, eneret på handelen på Grønland. I forvejen drev Severin storhandel på Island og Finnmarken i det nordligste Norge, og han drev også hvalfangst ved Svalbard.

Eneretten til handelen blev givet af Christian den sjette. Nu skal handel i den sammenhæng forståes i et mere bredt perspektiv, for også på Christian den sjettes tid fattedes riget penge og han havde dybest set slet ikke råd til at forsvare Grønland, der på den tid var genstand for stor hollandsk interesse og ikke mindst hvalfangst.

Også dengang var der plads til kreative privatiseringstanker - og forsvaret af Grønland blev derfor lagt i hænderne på Jacob Severin. Tre af hans skibe fik lov til at sejle under kongeligt flag og efter et besøg på det københavnske tøjhus i begyndelsen af 1739, hvor skibene blev forsynet med kanoner, stævnede man mod Grønland og Diskobugten, hvor der var særligt mange hollandske hvalfangere.
Det førte i maj til et veritabelt søslag i Diskobugten - det eneste søslag nogensinde i Grønlands historie - og Jacob Severins flåde erobrede flere hollandske fartøjer. Efter den episode dæmpedes den hollandske interesse for Grønland.

Jacob Severins skibe var hjemmehørende i Hals, hvor de også lastede og lodsede, og det er forklaringen på, at man gennem mange år har kunnet se to store hvalbarder tæt ved havnen. Hvalbarderne er væk i øjeblikket. Det er ved at blive restaureret og vil genopstå i glasfiber.

Den grønlandske by Ilulissat, der på dansk i mange år kaldtes for Jacobshavn, er i øvrigt opkaldt efter netop Jacob Severin. Ilulissat er disse år ved at udvikle sig til et internationalt turistcentrum på grund af den spektakulære isfjord, der har stor betydning som mål for klimaturister.

Nok om historien...

Future Greenland-konferencerne er et mødested for alt, hvad der kan krybe og gå med interesse for det grønlandske erhvervsliv, der i disse år er inde i en massiv udvikling. Der var 400 deltagere, og hvis det skaleres op til danske forhold, svarer det til en erhvervskonference med 40.000 deltagere.

Mange grønlandske virksomheder blev stiftet i den boomende grønlandske økonomi i halvfjerserne og firserne - og de virksomheder undergår netop nu en voldsom professionalisering og generationsskifter. Det giver nye muligheder, samtidig med at  der fra politisk side er stort fokus på erhvervslivet. Udover den spirende råstofindustri betyder det blandt andet et stort politisk fokus på iværksætteri og innovation.

Temaet for årets Future Greenland var "Capital, Competence & Capacity", og konferencen bød på 50 forskellige oplægsholdere inden for emner som planlægning af byggeri, folkeskolens fremtid, urbanisering og meget andet. Oplægsholderne var alle eksperter inden for deres felt og bød også på en toppolitiker som Margrethe Vestager. Desuden deltog flere medlemmer af den grønlandske regering, Naalakkersuisut.

Blandt de væsentligste oplægsholdere var formanden for Grønlands Økonomiske Råd, professor Torben M. Andersen, som tog den aktuelle temperatur på den grønlandske økonomi.
For det går godt i den grønlandske økonomi. Landet blev praktisk taget ikke ramt af den internationale finanskrise, og de seneste år har budt på gode fiskepriser. Landskassen er næsten gældfri, og de offentlige budgetter er stort set i balance set over en fireårig periode.

Men økonomiprofessoren - vismanden som den slags kaldes - noterede også, at det grønlandske BNP er 40 procent lavere end i Danmark, og cirka halvdelen af det offentlige forbrug kommer fra det danske bloktilskud. Sagt med andre ord: Der skal skabes mange private arbejdspladser, hvis Grønland skal være selvstændigt med en levestandard, der svarer til de øvrige nordiske lande.

Torben Andersen advarede om, at afhængigheden af fiskepriserne er en potentiel farlig situation, for et fald i fiskepriserne vil også betyde et voldsomt fald i det grønlandske bruttonationprodukt. Eksporten af fisk udgør i øjeblikket 90 procent af Grønlands samlede eksport. En anden trussel mod den grønlandske økonomi er det såkaldte "Dødens Gab". Det er økonomernes udtryk for den situation, at der bliver stadig flere ældre, der skal forsørges af et faldende folketal.

Andersen advarede også imod strukturproblemer på arbejdsmarkedet og understregede med hilsen til politikerne, at det er nødvendigt med stabilitet, hvis man vil tiltrække investorer til landets mange råstof- og infrastrukturprojekter.

Spørgsmålet om grønlandsk selvstændighed fylder meget i den politiske debat, og det grønlandske Landsting, Inatsisartut, har da også allerede nedsat en forfatningskommision. Undersøgelser viser også, at et stort flertal i den grønlandske befolkning går ind for selvstændighed, men altså først når man har råd til det - og befolkningen forestiller sig ikke, at en eventuel løsrivelse skal få indflydelse på velfærden, der også i Grønland er et centralt politisk spørgsmål.

Det blev på Future Greenland bakket op af oppositionslederen Randi Vestergaard Evaldsen fra det liberale parti Demokraterne. Hun understregede, at partiet absolut ikke er imod selvstændighed, men mener, at der er en række vidtrækkende opgaver, der skal løses, inden det kommer så vidt.

Et af de mere spændende oplæg på Future Greenland blev holdt af den dansk-grønlandske geologiprofessor Minik Rosing, der til dagligt arbejder på Københavns Universitet, men tillige er formand for det grønlandske universitet, Ilisimatusarfik, i Nuuk.

Minik Rosing tog udgangspunkt i, at værdierne af den såkaldte intellektuelle kapital på verdensplan nu overstiger de samlede ejendomspriser, og det vil derfor være af stor økonomisk betydning for Grønland, hvis man kan tilskynde andre landes forskere til at forske i Grønland. Landet tiltrækker i øjeblikket mange udenlandske forskere især på grund af Grønlands position i klimaudviklingen, men der kan hentes mange flere penge til Grønland, hvis man etablerer et såkaldt internationalt forskningshub, der skal forankre og formidle den grønlandske forskning. Kort fortalt drejer det sig om, at den store internationale forskningsinteresse også bliver til gavn for Grønland i både økonomisk og intellektuel forstand.

- Future Greenland-konferencen var en meget positiv oplevelse, fortalte Aalborgs erhvervschef, Tonny Thorup efter konferencen.

- Der er optimisme og grøde overalt. Jeg hæfter mig ved, at der en voksende forståelse i det grønlandske samfund for erhvervslivets betydning. Der er taget mange initiativer for at sikre samarbejdet mellem politikere, myndigheder og erhvervsliv - og det er mit indtryk, at Grønland er inde i en positiv erhvervspolitisk udvikling, der også kan smitte af på os i Nordjylland, siger erhvervschefen.

Et af de mere underholdende elementer på Future Greenland-konferencerne er en såkaldt pitch-event. Det er en konkurrence, hvor grønlandske iværksættere kan præsentere deres ideer for erhvervslivet - og sikre sig både kapital, mentorer og kunder.

Årets konkurrence blev vundet af ægteparret Mette og Vilhelm Villumsen, der begge er inkarnerede vinterbadere. De drømmer om at etablere et helårscenter for vinterbadning med blandt andet saunaer og varmtvandsbassiner, hvor man kan nyde udsigten over Godthåbsfjorden.

- Nuuk er simpelthen vinterbadningens Formel 1, forklarede ægteparret. Og det synspunkt er der næppe nogen, der vil afvise overhovedet.

Artiklen er bragt som kronik i Nordjyske Stiftstidende 15. maj 2017.

* "Siumut" betyder fremad på grønlandsk.

10. maj 2017

Skål

Future Greenland 2017 slut

Demokraternes Randi Vestergaard og Justus Hansen
 tog Buus Pedersens opfordring alvorligt og drak dus til ære for fotografen.
Grønlands Erhvervs direktør Brian Buus Pedersen lagde op til ægte skurvognsstemning, da han onsdag eftermiddag sluttede Future Greenland 2017 med ordene: - Ja, så er der koldt øl til alle...

Forinden havde Buus takket alle oplægsholderne med essensen af deres indlæg, og det var en ganske tilfreds GE-direktør, der kunne konstatere, at Future Greenland-konferencen endnu en gang var kommet sikkert i havn.